ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες

Αλλαγή εισοδηματικών κριτηρίων όσον αφορά τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

Η ΕΜ/ΙΚΥ αποφάσισε την αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων όσον αφορά τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

Οι φοιτητές που εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες δικαιούνται να αιτηθούν  επιπλέον χρηματοδότηση:

  • Φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και έχουν ατομικό και οικογενειακό εισόδημα κάτω από 9.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.
  • Φοιτητές που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους με ατομικό εισόδημα κάτω από 9.000 ευρώ κατά το πλεον πρόσφατο οικονομικό έτος.
  • Φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες και είναι κάτω των 25 ετών, των οποίων το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 22.000 ευρώ, κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.
  • Φοιτητές με αναπηρίες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000