ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει την Τετάρτη 07.12.2016 και ώρα 10.00π.μ. στο Αμφιθέατρο Σαράτση   Ημέρα Ενημέρωσης για το Πρόγραμμα Erasmus +  για όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό).

Σκοπός της ενημέρωσης αυτής είναι  να διευκρινίσουμε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο/-η κατά την υποβολή της αίτησής του/της για μετακίνηση στα πλαίσια του Erasmus+.

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 είναι:

F για τους φοιτητές (σπουδές και πρακτική) : 16.01.2017-16.02.2017

F για επιμόρφωση προσωπικού  έως 20.05.2017

Fγια διδασκαλία έως 30.09.2017

       Θεωρούμε ότι θα διευκολύνει πολύ τη διαδικασία, ιδίως πριν την υποβολή των αιτήσεων από τους φοιτητές/-τριες, να απαντήσουμε  στους ίδιους/-ες σε ενδεχόμενες ερωτήσεις  για όλα τα βήματα-στάδια της διαδικασίας. Η παρουσία των ακαδημαϊκών συντονιστών Erasmus+  όλων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα ενισχύσει την ομαλή συνεργασία μας σε όλη τη διάρκεια της κινητικότητας των φοιτητών μας.

Για την κινητικότητα του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού θα μιλήσει η αρμόδια υπάλληλος του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων κ. Πηνελόπη Δάλλη,  για την κινητικότητα των φοιτητών για σπουδές η κ. Φιλομήλα Μουγογιάννη και για την κινητικότητα των φοιτητών για πρακτική άσκηση η κ. Θεοδοσία Βασιλάκη.

Στη φετινή Ημερίδα Ενημέρωσης θα μιλήσει, επίσης, ο κ. Χαράλαμπος Σαμαντζής (από το ΚΔΒΜ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το «Erasmus για Αποφοίτους».

Στην είσοδο του Αμφιθεάτρου θα παρίστανται φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που είχαν στο παρελθόν την εμπειρία Erasmus καθώς και εισερχόμενοι φοιτητές για το ΧΕ 2016-17 από διάφορα Πανεπιστήμια του εξωτερικού (Ιταλία, Τουρκία, Πολωνία, Ισπανία κ.ά) για περισσότερες πρακτικές πληροφορίες.

  

Μπορείτε, επίσης, να δείτε τη σχετική αφίσα για την εκδήλωση:

http://upload.users.uth.gr/files/AFISA.docx

 

Φιλομήλα Μουγογιάννη
Γραφείο Διεθνών Σχέσεων ( IRO)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000