ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017- 2018

Τα αποτελέσματα της επιλογής θα δημοσιεύονται σταδιακά, όπως θα ενημερώνεται το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων από τα Ακαδημαϊκά Τμήματα

 

Αποτελέσματα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000