Άρθρα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ σε διάφορους φορείς του εξωτερικού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας:

http://erasmus.uth.gr/index.php/el/praktiki-erasmus-3/diadikasia-gia-ti-simmetoxi-sto-programma-gia-praktiki

Οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από                        16 Ιανουαρίου έως και 16 Φεβρουαρίου 2018 και θα αφορούν σε μετακινήσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς αιτήσεις για πρακτική άσκηση καθώς και αιτήσεις στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται επίσημη βεβαίωση αποδοχής από φορέα κατάρτισης δεν θα γίνονται δεκτές.

Συμπληρωματική περίοδος υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση Erasmus+ μηδενικής επιχορήγησης (zero grant) θα προκηρυχθεί τον Σεπτέμβριο 2018. Στην περίπτωση που θα υπάρξει οικονομικό πλεόνασμα, οι εγκεκριμένες αιτήσεις ενδέχεται να χρηματοδοτηθούν μερικώς ή πλήρως ανάλογα με το ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων.

Θεοδοσία Βασιλάκη

Υπεύθυνη Κινητικότητας Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Erasmus+

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Π.Θ.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000