Άρθρα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017- 2018

Εκτύπωση

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 (η ανακοίνωση γίνεται κατόπιν της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων από τα Ακαδημαϊκά Τμήματα).

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΤΜΗΜΑ

1

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ

ΤΒΒ

2

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΓΟΣ

ΤΑΜ

3

ΧΑΪΔΩ ΚΑΠΡΟΥΛΙΑ

ΤΑΜ

4

ΟΛΓΑ ΜΑΡΚΟΥ

ΤΑΜ       

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000