Η διαδικασία συνοπτικά

Εκτύπωση

 

Ανακεφαλαιώνοντας αναφέρουμε επιγραμματικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για μία περίοδο Erasmus για Διδασκαλία:

1ο στάδιο: Αίτηση Μετακίνησης+ Πρόγραμμα Διδασκαλίας

2ο στάδιο:Απόσπασμα Πρακτικού ΓΣ + Έγκριση Μετακίνησης Προσωπικού για Διδασκαλία

3ο στάδιο: Teaching Assignment +

 

4ο στάδιο: Απόδειξη αγοράς εισιτηρίων + Αντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης

5ο στάδιο: Κάρτες Επιβίβασης, Βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής, Υλικό και απόδειξη διαμονής (ή Υ.Δ.)

 6ο στάδιο: Ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της Τελικής Έκθεσης Διδασκαλίας για την οποία θα λάβετε σχετική ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αμέσως μετά την επιστροφή σας.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000