Κατά την επιστροφή

Εκτύπωση

Κατά την επιστροφή τους τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού πρέπει να καταθέσουν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων τα παρακάτω:

  • Βεβαίωση με το λογότυπο του Ιδρύματος Υποδοχής για την περίοδο διδασκαλίας στο εξωτερικό (ημέρες–ώρες) και για την ένταξη του θέματος διδασκαλίας στο κανονικό πρόγραμμα σπουδών του Ιδρύματος Υποδοχής υπογεγραμμένη & σφραγισμένη πρωτότυπα
  • Οποιοδήποτε υλικό παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας.
  • Απόδειξη αγοράς του εισιτηρίου και εισητήρια μετάβασης-επιστροφής (εάν δεν έχουν ήδη κατατεθεί πριν την αναχώρηση)
  • Κάρτες επιβίβασης (boarding pass)
  • Απόδειξη διαμονής ( ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση φιλοξενίας) 
  • Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της Τελικής Έκθεσης Διδασκαλίας για την οποία θα λάβετε ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αμέσως μετά την επιστροφή σας.

 

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000