Κινητικότητα Διδακτικού Προσωπικού

Εκτύπωση

 

Στην κινητικότητα Erasmus με σκοπό τη διδασκαλία, μπορούν να συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ, μέλη ΕΕΔΙΠ καθώς και  συμβασιούχοι διδάσκοντες εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Ελάχιστη διάρκεια 8 διδακτικές ώρες/εβδομάδα και μέγιστη διάρκεια 6 εβδομάδες.
  • Διμερής Συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Υποδοχής.
  • Πρόσκληση από το Φορέα Υποδοχής.
  • Προσυμφωνημένο πρόγραμμα διδασκαλίας. 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000