Η διαδικασία συνοπτικά

Εκτύπωση

 

Ανακεφαλαιώνοντας αναφέρουμε επιγραμματικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για μία περίοδο Erasmus για Επιμόρφωση:

1ο στάδιο: Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

2ο στάδιο: Σχέδιο εργασίας + Έγκριση Μετακίνησης Προσωπικού για Επιμόρφωση

3ο στάδιο:

, Απόδειξη αγοράς εισητηρίων, + Αντίγραφο 1ης σέλιδας βιβλιαρίου τραπέζης

4ο στάδιο: Κάρτες Επιβίβασης,Βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής, Υλικό και απόδειξη διαμονής (ή Υ.Δ.)

5ο στάδιο: Ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της Τελικής Έκθεσης Επιμόρφωσης για την οποία θα λάβετε ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αμέσως μετά την επιστροφή σας.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000