Η διαδικασία συνοπτικά

Εκτύπωση

Ανακεφαλαιώνοντας αναφέρουμε επιγραμματικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για μία περίοδο Erasmus+ για Επιμόρφωση:

 Πριν τη μετακίνηση

1ο στάδιο:

  • Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μαζί με αντίγραφο του σχετικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας του ενδιαφερομένου. 
  • Moριοδότηση και κατάρτιση σχετικού πίνακα υποψηφίων προς μετακίνηση

 

2ο στάδιο:

  

Μετά τη μετακίνηση

  • Βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής
  • Κάρτες Επιβίβασης
  • Απόδειξη διαμονής σε ξενοδοχείο (ή αν φιλοξενηθήκατε σχετική υπεύθυνη δήλωση)
  • Ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της Τελικής Έκθεσης Επιμόρφωσης
  • Αντίγραφο βεβαίωσης στη Διεύθυνση Διοικητικού

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000