Κατά την επιστροφή

Εκτύπωση

 Κατά την επιστροφή τους τα μέλη του Προσωπικού πρέπει να καταθέσουν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων τα παρακάτω : 

  1. Βεβαίωση με το λογότυπο του Ιδρύματος Υποδοχής για την ακριβή περίοδο επιμόρφωσης στο εξωτερικό υπογεγραμμένη και σφραγισμένη
  2. Οποιοδήποτε υλικό παρήχθη ως απόρροια της μετακίνησης
  3. Απόδειξη αγοράς του εισιτηρίου και εισιτήρια μετάβασης-επιστροφής (εφόσον δεν έχουν ήδη κατατεθεί πριν την αναχώρηση
  4. Κάρτες επιβίβασης (boarding pass)
  5. Απόδειξη διαμονής ( ή υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση φιλοξενίας)
  6. Ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της Τελικής Έκθεσης Επιμόρφωσης.
     (θα λάβετε σχετική ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

 

 

 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000