Κινητικότητα Προσωπικού

Εκτύπωση

 

Τα μέλη του Προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που επιθυμούν να μετακινηθούν
για επιμόρφωση κατά  το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους,
συμπληρώνουν και υποβάλλουν το έντυπο Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και αντίγραφα πιστοποίησης γλώσσας (εφόσον διαθέτουν) το αργότερο έως τις 9 Ιουνίου στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων. Οι μετακινήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

Η κινητικότητα Erasmus με σκοπό την επιμόρφωση συνήθως μπορεί να περιλαμβάνει:
- Οργανωμένες εβδομάδες επιμόρφωσης από τα Ιδρύματα Υποδοχής
- Πρακτική άσκηση, ανταλλαγή εμπειριών και τρόπου εργασίας
- Προγράμματα γλωσσικής κατάρτισης, παρακολούθηση σεμιναρίων εργαστηρίων κ.α.
- Εργασία σε αντίστοιχο αντικείμενο στο Ίδρυμα Υποδοχής
- Άλλη μορφή επιμόρφωσης η οποία αξιολογείται κατά περίπτωση.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000