Κινητικότητα Φοιτητών για πρακτική άσκηση

Εκτύπωση

 

Το πρόγραμμα ERASMUS PLACEMENT υποστηρίζει την κινητικότητα φοιτητών με τοποθέτηση για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς κατάρτισης σε ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+.

Οι στόχοι της  κινητικότητας των φοιτητών για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του

Erasmus είναι :

  • Καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων
  • Ευκολότερη και καλύτερη ένταξη των αποφοίτων στην παραγωγική διαδικασία
  • Πρακτική εφαρμογή γνώσεων στον επαγγελματικό χώρο
  • Γνωριμία και  κατανόηση των οικονομικών και πολιτισμικών συνθηκών των άλλων ευρωπαϊκών χωρών
  • Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Πανεπιστημίου και των επιχειρήσεων για αποτελεσματικότερη σύνδεση θεωρίας και πράξης
 

Ο Ρόλος της Επιχείρησης

  • Εξασφαλίζει στον ασκούμενο τις προϋποθέσεις για την πρακτική άσκησή του στην επιχείρηση
  • Εποπτεύει  με ένα στέλεχός της την εργασία που εκτελείται από τον φοιτητή
  • Παρέχει κάθε πληροφόρηση που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση των στόχων καθώς και την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή
 

Ο Ρόλος του Φοιτητή

Αφού ενημερωθεί για τις απαιτήσεις της επιχείρησης από το υπεύθυνο στέλεχός της, προσπαθεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντα που του αναθέτουν υπό την εποπτεία μέλους ΔΕΠ

Με το τέλος της Πρακτικής Άσκησης ο ασκούμενος παραδίδει αναφορά για το αντικείμενο που του έχει ανατεθεί.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000