Χρηματοδότηση

Εκτύπωση

ERASMUS+  

ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Στόχος των υποτροφιών είναι η  σημαντική οικονομική ενίσχυση των φοιτητών για την κάλυψη των έκτακτων δαπανών που συνεπάγονται οι σπουδές στο εξωτερικό.

 

 Κινητικότητα φοιτητών για πρακτική άσκηση:

   
Ομάδα 1

 Ποσό μηνιαίαςεπιχορήγησης(ευρώ/μήνα) 

Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης 600
Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτεστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο
 
   
   
Ομάδα 2 Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης ευρώ/μήνα

Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

550

Βέλγιο, Κροατία,Τσεχία, Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Τουρκία

 
   
Ομάδα 3

 Ποσό μηνιαίαςεπιχορήγησης(ευρώ/μήνα) 

Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης 500
Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, ΠΓΔΜ  
   

 

  • Η χρηματοδότηση καταβάλλεται σε δύο δόσεις:

Οι φοιτητές/-τριες λαμβάνουν το 80% του συνόλου της υποτροφίας πριν την αναχώρησή τους, εφόσον το Ίδρυμα έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από την Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ) για την κινητικότητα των φοιτητών.

Το υπόλοιπο 20% του ποσού καταβάλλεται κατά την επιστροφή και αφού κατατεθούν τα  απαραίτητα δικαιολογητικά του φοιτητή στο γραφείο Διεθνών Σχέσεων.

Οι φοιτητές που αναχωρούν στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου λαμβάνουν το 80% της χρηματικής υποτροφίας που δικαιούνται στον τραπεζικό τους λογαριασμό όταν το Πανεπιστήμιο λάβει την χρηματοδότηση από το ΙΚΥ (συνήθως αρχές Νοεμβρίου).

 

  • Το ποσό της υποτροφίας για σπουδές μεταφέρεται από λογαριασμό του Π.Θ. στην Alpha Bank στο λογαριασμό και στην Τράπεζα επιλογής του καταθέτη.Οι φοιτητές πρέπει να είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι σε αυτόν το λογαριασμό. Οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν από συναλλαγές με την Τράπεζα (μεταφορά, μετατροπή συναλλάγματος, εμβάσματα κτλ.) βαρύνουν τον ίδιο το φοιτητή. Για το λόγο αυτό συνιστάται στους φοιτητές να δηλώνουν τα στοιχεία του λογαριασμού τους στην Aplha Bank εφόσον διαθέτουν.

 

Επιπλέον χρηματοδότηση προβλέπεται από το πρόγραμμα Erasmus+ placement για τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες. Η επιχορήγηση καλύπτει τις επιπρόσθετες ειδικές δαπάνες που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την μετάβαση/επιστροφή και την παραμονή των φοιτητών αυτών στο εξωτερικό, δίδεται μετά από ειδική αίτηση με λεπτομερή αναφορά στις επιπρόσθετες δαπάνες και υπολογίζεται βάσει πραγματικών εξόδων.

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000