Διαδικασίες Ιδρυμάτων Υποδοχής

Οι φοιτητές που επιλέγονται προς μετακίνηση, μετά την αναγγελία της έγκρισής τους από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματός τους,  θα πρέπει ακολούθως  να αναζητήσουν, να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν τα ειδικά έντυπα των Πανεπιστημίων Υποδοχής που αφορούν την εγγραφή, τη στέγαση, την υποδοχή τους κτλ.

Αυτα βρίσκονται στις ιστοσελίδες των εν λόγω Πανεπιστημίων.

Ο κάθε φοιτητής είναι υπεύθυνος για τις συνεννοήσεις που αφορούν την υποδοχή και την στέγασή του από τα Πανεπιστήμια Υποδοχής (αποστολή εντύπων, υπογραφή συμφωνητικών, προκαταβολή στέγασης, κτλ.)

Το κάθε Ίδρυμα Υποδοχής, βάσει της πολιτικής του, μπορεί να ζητήσει  να ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία. Γι' αυτό και η ενημέρωση για το τρέχον ακαδημ. έτος είναι πολύ σημαντική από την πλευρά του φοιτητή/-τριας και πρέπει να γίνει εξ ολοκλήρου από τον ίδιο/-α.

Η αποστολή της αίτησης στα Ιδρύματα Υποδοχής μπορεί να γίνεται πλέον on-line  ή αλλιώς μέσω -mail  ή ταχυδρομείου. Είναι στην ευχέρεια κάθε Πανεπιστημίου να αποφασίσει για τη διαδικασία που θα ακολουθήσει.

 

Τα συνηθέστερα, ωστόσο, απαιτούμενα έγγραφα είναι:

  • Student's Application Form
  • Learning Αgreement
  • Accommodation Form
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματός τους με επισύναψη ανεπίσημης μετάφρασης του πιστοποιητικού στα Αγγλικά.
  • Αντίγραφο Ευρωπαϊκής Κάρτας Aσφάλισης/Ασθενείας (ΕΚΑΑ) ή άλλης ασφάλισης υγείας, την οποία πρέπει να έχει μαζί του κατα τη διάρκεια της μετακίνησής του. Την ΕΚΥΠ  μπορεί να την αναζητήσει κανείς στον Ασφαλιστικό Φορέα που είναι υπεύθυνος  για την Υγειονομική του Περίθαλψη.

 

Το προσωπικό του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων από την πλευρά του θα συμβάλλει  με κάθε δυνατό τρόπο στη διευκόλυνση των  υποτρόφων στις επαφές τους με τα Πανεπιστήμια Υποδοχής, όπου αυτό ειναι επιβεβλημένο.

 Πριν την αναχώρηση για το εξωτερικό είναι, επίσης, χρήσιμο να ενημερωθεί ο υπότροφος όσο καλύτερα μπορεί από άλλους συμφοιτητές του που είχαν υποτροφία κατά τα περασμένα ακαδημαϊκά έτη για τα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσει στη χώρα και στο πανεπιστήμιο Υποδοχής.

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000