Δήλωση Μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Οι εξερχόμενοι φοιτητές ERASMUS θα συμπληρώνουν στο έντυπο  Συμφωνία μαθημάτων  (Learning Agreement) στο Part A  τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στο εξάμηνο/-α της μετακίνησης τους στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής, ενώ στο Part B θα δηλώσουν τα μαθήματα  του Πανεπιστημίου Προέλευσης με τα οποία θα αντιστοιχηθούν όσα περάσουν στο εξωτερικό.Είναι προφανές ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην εξεταστική περίοδο του Πανεπιστήμιου Προέλευσης για την περίοδο που διένυσαν ως φοιτητές Erasmus Plus.

 Οι φοιτητές έχουν παρόλα αυτά το δικαίωμα να δηλώσουν μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει σε παλαιότερο εξάμηνο και στα οποία θα εξεταστούν στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000