Παράταση Υποτροφίας

Ο φοιτητής έχει δικαίωμα να αιτηθεί παράταση της παραμονής του στο εξωτερικό, εφόσον το Ίδρυμα Προέλευσης διαθέτει τα απαραίτητα κονδύλια για τη χρηματοδότησή της. Η παράταση  πρέπει να ακολουθεί την τρέχουσα περίοδο ERASMUS + του φοιτητή χωρίς κενό («κενά» δεν θεωρούνται οι διακοπές και οι περίοδοι που κλείνει το πανεπιστήμιο)

  • Ενημερώνει το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Προέλευσης και τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή του Τμήματός του για την πρόθεσή του.
  • Εξασφαλίζει την έγγραφη έγκριση του Ιδρύματος Υποδοχής( με τη μορφή βεβαίωσης ή e-mail) ότι αποδέχεται την παραμονή του για επιπλέον διάστημα ( το Πανεπιστήμιο Υποδοχής βεβαιώνει  τις  ακριβεις ημερομηνιες παραμονής του στην αρχική περίοδο και  καθορίζει τις προβλεπόμενες για το επόμενο εξάμηνο).
  • Προσκομίζει βεβαίωση επιτυχίας στα μαθήματα που είχε επίλέξει στο αρχικό εξάμηνο της υποτροφίας του (βαθμολογία),  έτσι ώστε να δικαιολογείται  το αίτημα για παράταση παραμονής.
  • Συμπληρώνει νέα Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) για τη νέα περίοδο με  τις απαραίτητες υπογραφές & σφραγίδες από τα δύο Ιδρύματα

 

Στην περίπτωση  έγκρισης της παράτασης  που αιτείται ο φοιτητής για συνέχιση των σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής, το ϊδρυμα Προέλευσης στέλνει  απαντητικό e-mail με  τη θετική απάντηση που έχει την ισχύ τροποποιητικής σύμβασης για το επιπλέον διάστημα σπουδών.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης, η περίοδος της κινητικότητας δεν μπορεί να ξεπερνά το τέλος της συμβατικής περιόδου, δηλαδή την 30η Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.

 

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000