Χρηματοδότηση για σπουδές

 

 ERASMUS+  

ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2016-17

Στόχος των υποτροφιών είναι η  σημαντική οικονομική ενίσχυση των φοιτητών για την κάλυψη των έκτακτων δαπανών που συνεπάγονται οι σπουδές στο εξωτερικό.

 

 Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές:

   
Ομάδα 1

 Ποσό μηνιαίαςεπιχορήγησης(ευρώ/μήνα) 

Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης 500
Αυστρία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτεστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Αγγλία  
   
   
Ομάδα 2 Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης ευρώ/μήνα

Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

450

Βέλγιο, Κροατία,Τσεχία, Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Τουρκία

 
   
Ομάδα 3

 Ποσό μηνιαίαςεπιχορήγησης(ευρώ/μήνα) 

Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης 400
Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, ΠΓΔΜ  
   

Επιπλέον χρηματοδότηση προβλέπεται από το πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές για τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες. Η επιχορήγηση καλύπτει τις επιπρόσθετες ειδικές δαπάνες που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την μετάβαση/επιστροφή και την παραμονή των φοιτητών αυτών στο εξωτερικό, δίδεται μετά από ειδική αίτηση με λεπτομερή αναφορά στις επιπρόσθετες δαπάνες και υπολογίζεται βάσει πραγματικών εξόδων. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων

 

Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες:

Οι φοιτητές που εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες δικαιούνται να αιτηθούν  επιπλέον χρηματοδότηση:

  • Φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και έχουν ατομικό και οικογενειακό εισόδημα κάτω από 9.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.
  • Φοιτητές που έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους με ατομικό εισόδημα κάτω από 9.000 ευρώ κατά το πλεον πρόσφατο οικονομικό έτος.
  • Φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες και είναι κάτω των 25 ετών, των οποίων το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 22.000 ευρώ, κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.

 Η χρηματοδότηση καταβάλλεται σε δύο δόσεις:

Οι φοιτητές/-τριες λαμβάνουν το 80% του συνόλου της υποτροφίας πριν την αναχώρησή τους .

Το υπόλοιπο 20% του ποσού καταβάλλεται κατά την επιστροφή και αφού κατατεθούν τα  απαραίτητα δικαιολογητικά του φοιτητή στο γραφείο Διεθνών Σχέσεων.

Οι φοιτητές που αναχωρούν στην αρχή του χειμερινού εξαμήνου λαμβάνουν το 80% της χρηματικής υποτροφίας που δικαιούνται στον τραπεζικό τους λογαριασμό όταν το Πανεπιστήμιο λάβει την χρηματοδότηση από το ΙΚΥ (συνήθως μισά Νοεμβρίου).

 

  • Το ποσό της υποτροφίας για σπουδές μεταφέρεται από λογαριασμό του Π.Θ. στην Alpha Bank στο λογαριασμό και στην Τράπεζα επιλογής του καταθέτη.Οι φοιτητές πρέπει να είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι σε αυτόν το λογαριασμό. Οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν από συναλλαγές με την Τράπεζα (μεταφορά, μετατροπή συναλλάγματος, εμβάσματα κτλ.) βαρύνουν τον ίδιο το φοιτητή. Για το λόγο αυτό συνιστάται στους φοιτητές να δηλώνουν τα στοιχεία του λογαριασμού τους στην Aplha Bank εφόσον διαθέτουν.

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000