white.jpg

Οι υποτροφίες κινητικότητας ERASMUS+ απευθύνονται σε όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό). Στο Πρόγραμμα μπορεί να συμμετάσχει κάθε φοιτητής/τρια  εφόσον πληροί τις  παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο έτος των πανεπιστημιακών σπουδών
 • Είναι εγγεγραμμένος/η σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών, συμπεριλαμβανομένου μεταπτυχιακού και διδακτορικού, και είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις διαδικασίες της ενδιαφερόμενης συμμετέχουσας χώρας.
 • Έχει επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της γλώσσας που έχει ήδη συμφωνηθεί μεταξύ του φοιτητή και του φορέα κατάρτισης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ μπορούν να μετακινηθούν οι πρόσφατοι απόφοιτοι για πρακτική άσκηση στον πρώτο χρόνο της αποφοίτησής τους.

Προσοχή! Σημειώνεται ότι τόσο η αίτηση όσο και η τελική επιλογή από τη Συνέλευση Τμήματος των φοιτητών που θέλουν να μετακινηθούν ως πρόσφατοι απόφοιτοι  πρέπει να γίνει όσο έχουν τη φοιτητική ιδιότητα!

Προτεραιότητα δίνεται σε εκείνους/νες που :

 • είναι άτομα με ειδικές ανάγκες
 • κατέθεσαν εμπρόθεσμα την αίτησή τους (εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές)
 • έχουν την καλύτερη γενική εικόνα
 • το αντικείμενο των σπουδών τους έχει μεγαλύτερη σχέση με το Φορέα Κατάρτισης ώστε να εξασφαλίζεται ο βασικός σκοπός του προγράμματος που είναι η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο των σπουδών
 • έχουν την καλύτερη γνώση της γλώσσας που απαιτείται από το φορέα υποδοχής
 • έχουν την καλύτερη γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής (ακόμα κι αν δεν απαιτείται από το φορέα υποδοχής)
 • έχουν περάσει τα περισσότερα υποχρεωτικά μαθήματα
 • βρίσκονται σε μεγαλύτερο έτος
 • έχουν την καλύτερη βαθμολογία

Βασικό ρόλο στην τελική επιλογή παίζουν επίσης :

 • Η γενική εικόνα και η συνέπεια του φοιτητή/φοιτήτριας (πειθαρχικά παραπτώματα, κακή χρήση προγραμμάτων μορφωτικών ανταλλαγών κατά το παρελθόν * κλπ)
 • Τα επιπλέον επίσημα κριτήρια επιλογής που έχει θέσει το Ακαδημαϊκό Τμήμα και που αφορούν στο ακαδημαϊκό μέρος της μετακίνησης

* Φοιτητές που έχουν επιλεγεί και δεσμεύσει θέση μετακίνησης στο παρελθόν αλλά ακύρωσαν αδικαιολόγητα, και χωρίς να ενημερώσουν εγκαίρως, ή μετακινήθηκαν και επέστρεψαν πριν τη λήξη του ελάχιστου χρόνου  ενδεχομένως να μετακινηθούν αλλά μόνο εάν υπάρξουν ελεύθερες θέσεις, ανεξαρτήτως λοιπών προσόντων.