cultural.jpg

Οι υποτροφίες κινητικότητας ERASMUS+ απευθύνονται σε όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό). Δικαίωμα αίτησης στο Πρόγραμμα έχουν μόνο οι ενεργοί φοιτητές εφόσον πληρούν τις  παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο έτος των πανεπιστημιακών σπουδών
 • Είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών, συμπεριλαμβανομένου μεταπτυχιακού και διδακτορικού, και είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις διαδικασίες της ενδιαφερόμενης συμμετέχουσας χώρας.
 • Έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της γλώσσας που έχει ήδη συμφωνηθεί μεταξύ του φοιτητή και του φορέα κατάρτισης.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, αφού συγκεντρωθούν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων, αποστέλλονται στους Ακαδημαϊκούς Υπεύθυνους των Τμημάτων για επιλογή.

Η οποιαδήποτε μετακίνηση του φοιτητή προϋποθέτει έγκριση του προγράμματος πρακτικής άσκησης από το όργανο που έχει ορίσει το Τμήμα ( Συνέλευση Τμήματος) ως αρμόδιο για αναγνώριση ή ισοδυναμία.

(Αφού ανακοινωθεί η απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, οι επιλεγέντες φοιτητές οι οποίοι έχουν εκπληρώσει τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ορκιστούν και στη συνέχεια να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση ως πρόσφατα απόφοιτοι. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η πρακτική άσκηση να ολοκληρωθεί υποχρεωτικά εντός ενός έτους από την αποφοίτηση.

Προσοχή! H τελική επιλογή από τη Συνέλευση Τμήματος των φοιτητών που θέλουν να μετακινηθούν ως πρόσφατοι απόφοιτοι πρέπει να γίνει πριν την αποφοίτησή τους.)

Προτεραιότητα δίνεται σε εκείνους/νες που :

 • κατέθεσαν εμπρόθεσμα την αίτησή τους (εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές)
 • είναι άτομα με ειδικές ανάγκες
 • έχουν την καλύτερη γενική εικόνα
 • το αντικείμενο των σπουδών τους έχει μεγαλύτερη σχέση με το Φορέα Κατάρτισης ώστε να εξασφαλίζεται ο βασικός σκοπός του προγράμματος που είναι η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σχετικής με το αντικείμενο των σπουδών
 • έχουν την καλύτερη γνώση της γλώσσας που απαιτείται από το φορέα υποδοχής
 • έχουν την καλύτερη γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής (ακόμα κι αν δεν απαιτείται από το φορέα υποδοχής)
 • έχουν περάσει τα περισσότερα υποχρεωτικά μαθήματα
 • βρίσκονται σε μεγαλύτερο έτος
 • έχουν την καλύτερη βαθμολογία

Βασικό ρόλο στην τελική επιλογή παίζουν επίσης :

 • Η γενική εικόνα και η συνέπεια του φοιτητή/φοιτήτριας (πειθαρχικά παραπτώματα, κακή χρήση προγραμμάτων μορφωτικών ανταλλαγών κατά το παρελθόν * κλπ)
 • Τα επιπλέον επίσημα κριτήρια επιλογής που έχει θέσει το Ακαδημαϊκό Τμήμα και που αφορούν στο ακαδημαϊκό μέρος της μετακίνησης

* Φοιτητές που έχουν επιλεγεί και δεσμεύσει θέση μετακίνησης στο παρελθόν αλλά ακύρωσαν αδικαιολόγητα, και χωρίς να ενημερώσουν εγκαίρως, ή μετακινήθηκαν και επέστρεψαν πριν τη λήξη του ελάχιστου χρόνου  ενδεχομένως να μετακινηθούν αλλά μόνο εάν υπάρξουν ελεύθερες θέσεις, ανεξαρτήτως λοιπών προσόντων.