white.jpg

 

Σταδιο 1:  Συμπλήρωση και κατάθεση στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων εμπρόθεσμα της Αίτησης Συμμετοχής (δεκτή ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά, κατ'ιδίαν)

Στάδιο 2: Μόλις γίνει η επιλογή των φοιτητών/-τριών που θα συμμετάσχουν με βάση τα ισχύοντα κριτήρια επιλεξιμότητας, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα ανά Τμήμα στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων. Κατόπιν ο φοιτητής/-τρια, μπορεί να προχωρήσει στα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Στάδιο 3: Ο κάθε φοιτητής/τρια ενημερώνεται από την Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Υποδοχής για τις απαιτήσεις του Ιδρύματος Υποδοχής όπου θα φοιτήσει. Ενημερώνει σχετικά το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων  αν  ζητείται  nomination, μολονότι αυτό συνηθίζει να το κάνει το Γραφείο, και μάλιστα ενημερώνει για τον τύπο της nomination που χρειάζεται. Κατόπιν ο φοιτητής/τρια συνεχίζει με τη συμπλήρωση και την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Είναι σημαντικό να γίνει εμπρόθεσμα και σωστά η διαδικασία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής, γι' αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες που δίνει κάθε Ίδρυμα χωριστά. Η ενημέρωση και η διαδικασία ολοκλήρωσης της διαδικασίας στη φάση αυτή είναι αποκλειστικά στην ευθύνη του φοιτητή/τριας. Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  βοηθά επικουρικά στη συμπλήρωση και υπογραφή των εντύπων που χρειάζεται.

Στάδιο 4: Συμπληρώνει και προσκομίζει στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων πριν την αναχώρησή του τα ακόλουθα:

  • Σαρωμένο ή πρωτότυπο αντίγραφο της Συμφωνίας Σπουδών ( Learning Agreement), υπογεγραμμένο από τον ίδιο τον φοιτητή και από τα δύο Ιδρύματα (Table A και Β)
  • Σύμβαση κινητικότητας για σπουδές  εις διπλούν, με πρωτότυπες υπογραφές στην τελευταία σελίδα, χωρίς διορθώσεις και κενά και με μονογραφή σε κάθε προηγούμενη σελίδα (κάτω δεξιά).Για τη συμπλήρωση του κωδικού και του τομέα σπουδών στην πρώτη σελίδα, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον ακόλουθο πίνακα.
  • Αντίγραφο του Αcademic Calendar ή οποιουδήποτε εγγράφου ή e-mail του Πανεπιστήμιο Υποδοχής, όπου θα φαίνονται οι ακριβείς ημερομηνίες διάρκειας του/των εξαμήνων των σπουδών (έναρξη-λήξη συμπεριλαμβανομένων όλων των ημερών του προγράμματος σπουδών όπως εξεταστική, orientation, γλώσσα κλπ). Οι ίδιες ημερομηνίες θα αναγράφονται και στη σύμβαση.
  • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού, όπου ο/η φοιτητής/-τρια θέλει να του/της κατατεθεί το ποσό της υποτροφίας. Στο λογαριασμό αυτό ο φοιτητής/-τρια πρέπει να είναι ο ίδιος/α δικαιούχος.
  • Αντίγραφο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθενείας (ΕΚΑΑ) από το Ταμείο Υγειονομικής Περίθαλψης του φοιτητή/-τριας. Η έκδοση της Ε.Κ.Α.Α. για τους ανασφάλιστους φοιτητές του Π.Θ. πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας και οι δαπάνες που τυχόν προκύπτουν καλύπτονται από το Πανεπιστήμιο. Για τη χορήγηση της Ε.Κ.Α.Α. απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:1. Αίτηση του φοιτητή για έκδοση Ε.Κ.Α.Α., 2. Βεβαίωση από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων για το χρονικό διάστημα μετακίνησης στο εξωτερικό στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, 3. Φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Αν η κάρτα λήξει κατά τη διάρκεια της παραμονής του/της φοιτητή/-τριας στο εξωτερικό, πρέπει να ανανεωθεί και αντίγραφο της ανανεωμένης να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων.
  • Αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του ταξιδιωτικού Εγγράφου που θα χρησιμοποιήσει ο/η φοιτητής/τρια κατά τη μετάβαση και διαμονή του/της στο εξωτερικό.

Στάδιο 5: Ο φοιτητής υποχρεούται να συμπληρώσει και να υποβάλλει ηλεκτρονικά το Διαδικτυακό Τεστ Αξιολόγησης της Γλωσσικής Ικανότητας (OLS) στη γλώσσα εργασίας του Πανεπιστημίου Υποδοχής, όπως αυτή περιγράφεται στη Διμερή Συμφωνία  και δηλώνεται από τον ίδιο το φοιτητή στη Συμφωνία Σπουδών.

Στάδιο 6: Ο φοιτητής υποχρεούται  με δική του ευθύνη να ενημερώσει το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας για την απουσία του, προκειμένου να διακοπεί η σίτισή του για όσο διάστημα θα είναι στο εξωτερικό.

 

Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, μόνο τότε κατοχυρώνεται η μετακίνησή σας και το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων μπορεί να προχωρήσει στην εκταμίευση της πρώτης δόσης της χρηματικής υποτροφίας.

Η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν την αναχώρηση έτσι ώστε το Γραφείο να έχει τον απαιτούμενο χρόνο να ολοκληρώσει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και ο/η φοιτητής/τρια να λάβει την πρώτη δόση πριν από την αναχώρησή του/της