black.jpg

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως την Παρασκευή 03 Ιουνίου 2022 από 11.00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. θα είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που αφορούν τις μετακινήσεις Erasmus+ για σπουδές ενόψει της συμπληρωματικής προκήρυξης.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να παρακολουθήσουν πρώτα την Ενημερωτική Παρουσίαση για τις Σπουδές Erasmus+ (2022-2023), καθώς η συνάντηση θα αφορά ερωτήσεις και δεν θα περιλαμβάνει παρουσίαση.

Ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή είναι μέσω της πλατφόρμας MS Teams: https://bit.ly/3zitVvs

 

Με εκτίμηση,

 

Γραφείο Διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΠΘ

Οι φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν για ΣΠΟΥΔΕΣ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23, θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά.

Οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να δείτε εδώ

Αφού συμπληρώσετε όλα τα πεδία ηλεκτρονικά, θα πρέπει στη συνέχεια να «ανεβάσετε» και τα απαραίτητα εξής συνοδευτικά δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποψηφίου φοιτητή/φοιτήτριας για σπουδές ERASMUS+
  • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματος όπου ανήκουν (οι υποψήφιοι διδάκτορες θα υποβάλουν βεβαίωση σπουδών)
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται και οι λόγοι εκδήλωσης του ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+ (Το Σημείωμα ΔΕΝ μπορεί να είναι χειρόγραφο)
  • Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσικής ικανότητας
  • Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου που θα βρείτε στις οδηγίες από:

6 Ιουνίου 2022 έως 26 Ιουνίου 2022

Προσοχή:

- Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

- Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 Οι διαθέσιμες θέσεις ανά τμήμα είναι οι ακόλουθες:

Τμήματα στο Βόλο:

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας , Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών

Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

 Τμήματα στη Λάρισα:

Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Τμήμα Ιατρικής

Τμήμα Νοσηλευτικής

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Περιβάλλοντος

Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής

Τμήματα στην Καρδίτσα:

Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας

Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Τμήμα Κτηνιατρικής

Τμήματα στα Τρίκαλα:

Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Τμήματα στη Λαμία

Τμήμα Μαθηματικών

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Τμήμα Φυσικής

Τμήμα Φυσικοθεραπείας

 AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ERASMUS+ 2022-2023

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τον πίνακα με τα ΑΦΜ των μελών του προσωπικού που εγκρίθηκαν να μετακινηθούν για επιμόρφωση στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Να σας ενημερώσουμε πως στο πλαίσιο του GDPR (προσωπικά δεδομένα) στον πίνακα μπορείτε να δείτε τα τελευταία πέντε ψηφία του ΑΦΜ.

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ERASMUS+ 2022-2023

Όλοι όσοι βρίσκονται στη λίστα μπορούν να μετακινηθούν το αργότερο έως 30 Οκτωβρίου 2023.

Σε κάθε περίπτωση, το αργότερο έως τέλος Ιανουαρίου 2023 οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων συμπληρωμένο το Training Mobility Agreement. Σε περίπτωση που αναμένεται έγκριση από οργανωμένο Staff Week, υποβάλλονται τα αντίγραφα των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στο Ίδρυμα Υποδοχής με ακριβή αναφορά της ημερομηνίας που αναμένονται τα αποτελέσματα.

Επιπλέον, όσοι προγραμματίσουν μετακίνηση θα πρέπει ένα μήνα τουλάχιστον πριν την προγραμματισμένη μετακίνησή τους να υποβάλλουν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας http://erasmus.uth.gr/gr/.

Εφόσον οι μετακινήσεις πραγματοποιηθούν νωρίτερα από τον Ιανουάριο, η κατάθεση των προαναφερθέντων εγγράφων θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό και τουλάχιστον ένα μήνα πριν την προγραμματισμένη μετακίνηση.

Όσοι έχετε ήδη αποφασίσει ότι σας είναι αδύνατον για κάποιον λόγο να πραγματοποιήσετε τη μετακίνηση αυτή, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν.

Να επισημάνουμε πως η κινητικότητα Erasmus+ με σκοπό την επιμόρφωση μπορεί να περιλαμβάνει:
- Οργανωμένες εβδομάδες επιμόρφωσης από τα Ιδρύματα Υποδοχής (staff week)
- Προγράμματα κατάρτισης ή παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων
- Άλλη μορφή επιμόρφωσης, η οποία αξιολογείται κατά περίπτωση*
* Μεμονωμένες επισκέψεις σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν εξέτασης του αναλυτικού ημερήσιου προγράμματος της προτεινόμενης εβδομάδας, το οποίο θα αναγράφεται στο Training Mobility Agreement.

Επίσης, να σας υπενθυμίσουμε πως οι συνάδελφοι χωρίς αναγνωρισμένη γλωσσική πιστοποίηση μπορούν να μετακινηθούν μόνο σε Ίδρυμα Υποδοχής που δέχεται τα ελληνικά ως γλώσσα επιμόρφωσης.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤ: 51/11-05-2022) 

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

1.        

00142

PL LUBLIN 04

ΕΑΡΙΝΟ

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤ: 6η/16-05-2022) 

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

1.        

00038

PL LUBLIN 04

ΕΑΡΙΝΟ

2.        

00023

I MILANO01

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ: 47η/23/3/2022)

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

α/α       

      ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

 

1.      1567                     LT KLAIPED09       ΕΑΡΙΝΟ 
2.  1546 SK KOSICE03 ΕΑΡΙΝΟ 
3. 1416 CZ ZLIN01 ΕΑΡΙΝΟ 
       

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤ: 65η/7-04-2022)

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

1.        

00032

PL LUBLIN 04

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

 

**ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Απόφαση 61η/13.04.2022)

Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

 Α/Α   ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ   
 1. 02457 TR ISTANBU04 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ   ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Απόφαση 9η/23.03.2022)

Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

 Α/Α  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ   
1. 04112 P LISBOA52 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
2. 04036 CZ PRAHA02 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
3. 04141 CZ PRAHA02 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
4. 04147 CZ PRAHA02 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
5. 04039 B KORTRIJ01 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
6. 04452 P LISBOA03 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
7. 04303 I CHIETI01 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
8. 04156 CZ PRAHA02 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
9. 04044 B KORTRIJ01 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
10. 04127 I SALERNO01 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
11. 04209 RO BUCURES04 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
12. 04362 I FOGGIA03 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
13. 04522 P LISBOA52 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
14. 04655 PL OLSZTYN05 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
15. 04491 P LISBOA07 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
16. 04094 B KORTRIJ01 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
17. 04399 P LISBOA07 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
18. 04588 I SALERNO01 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
19. 04626 CZ PRAHA02 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

 Α/Α  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ  
 1.  02818  SF TURKU02 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 2.  00188     ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 3.  02787  LT VILNIUS01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 4.  02827     ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 5.  02703  LT VILNIUS01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 6.  03189  P LISBOA03 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 7.  02769  SF TURKU02 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 8.  02610  I VERONA01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 9.  03265  I PERUGIA01 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
*ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
 10.  03114  E MADRID05 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΑΡΙΝΟΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
*ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
 11.  02744  PL KRAKOW02 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 12.  02646  I VERONA01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 13.  02771  PL KRAKOW02 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 14.  02851  P LISBOA03 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤ: 16η/23-03-2022) 

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

1.        

00147

PL SLUPSK 01

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤ: 59η/13-4-2022)

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

1.        

04130

E MADRID05

ΕΑΡΙΝΟ

2.        

03846

ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

D MAGDEBU01

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

3.        

04005

P VILA-RE01

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

4.        

Μ030721003

E BARCELO02

ΕΑΡΙΝΟ

5.        

M030721006

SF JYVASKY01

ΕΑΡΙΝΟ

6.        

03907

LT KAUNAS04

ΕΑΡΙΝΟ

7.        

03890

LT KAUNAS04

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

8.        

03870

LT KAUNAS04

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

9.        

00137

S HALMSTA01

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

10.    

00147

S HALMSTA01

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

11.    

03954

P MAIΑ01

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Απόφαση 137η/23.03.2022)

Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

  Α/Α   ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ  
 1. 02596 S OREBRO01 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
 2. 02737 S OREBRO01 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
 3. 02564 S OREBRO01 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
 4. 02531 S OREBRO01 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Απόφαση 61η/13.04.2022)

Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

 Α/Α  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ  
 1. 02552     ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 2. 02540 E MADRID05 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 3. 02272 E BILBAO01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 4. 02457     ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 5. 02580     ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 6. 02526 P LISBOA52 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 7. 02495 I MILANO02 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 8. 02713 HU BUDAPES02 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 9. 02409 PL POZNAN02 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 10. 02312 F PARIS318 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 11. 02378 P LISBOA52 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 12. 02450 SI LJUBLJA01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ+ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 13. 02512 PL POZNAN02 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 14. 02451     ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 15. 02534 HU BUDAPES02 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 16. 02351     ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 17. 02132     ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 18. 02579 HU BUDAPES02 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 19. 02027     ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
 20. 02543 I MILANO02 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 21. 02562 F PARIS318 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 22. 02501 P LISBOA109 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 23. 02504 I MILANO02 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 24. 02340 E BILBAO01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 25. 02544 P LISBOA109 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 26. 02176 F MARSEIL17 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤ: 10η/13-4-2022)

 Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

1.        

02695

D LUBECK01

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

2.        

02698

D LUBECK01

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

3.        

02752

D LUBECK01

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

4.        

02644

I SALERNO01

ΕΑΡΙΝΟ

 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤ: 147η/13-4-2022)

 Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

1.        

01804

I PAVIA01

ΕΑΡΙΝΟ

2.        

01824

I PAVIA01

ΕΑΡΙΝΟ

Απορρίπτεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

1

02032

 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (Απόφαση: 86η/ 12.04.2022)

Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Α.Μ ΤΜΗΜΑ  ΠΑΝ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1706 Π.Ε.Β  LT VILNIUS01 ΕΑΡΙΝΟ  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
1737 Π.Ε.Β CZ OSTRAVA01 ΕΑΡΙΝΟ  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
1495 Π.Ε.Β CZ OSTRAVA01 ΕΑΡΙΝΟ  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
2087 Π.Ε.Β CY LIMASSO02 ΕΑΡΙΝΟ  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
957 Π.Ε.Β E VIGO01 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
1813 Π.Ε.Β SK BRATISL01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
1816 Π.Ε.Β SK BRATISL01 ΕΑΡΙΝΟ  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
1790 Π.Ε.Β SK BRATISL01 ΕΑΡΙΝΟ  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
1814 Π.Ε.Β  LT VILNIUS01 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 

 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (Απόφαση: 39η/23.03.2022)

Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Α.Μ ΤΜΗΜΑ  ΠΑΝ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ
177 ΦΥΣΙΚΗΣ 1. CZ BRNO01 ΕΑΡΙΝΟ
202 ΦΥΣΙΚΗΣ 1. CZ BRNO01 ΕΑΡΙΝΟ 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (Απόφαση 16η/23.03.2022)

Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

 Α/Α  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ  
 1. 02709 NL GRONING01 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 2. 02824 I ROMA18 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 3. 02344 I TORINO01 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 4. 02707 NL GRONING01 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Απόφαση 12/24.03.2022)

Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

 Α/Α  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ  
 1. 02509 D WIESBAD04 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 2. 02443 I TORINO01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ+ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 3. 02491 I PADOVA01
ΕΑΡΙΝΟ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 4. 02346 I TORINO01 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 5. 02610 P EVORA01 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 6. 02368 HU GODOLLO01 ΕΑΡΙΝΟ  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 7. 02296 E MURCIA04 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 8. 02559 D WIESBAD04 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 9. 02385 E MURCIA04 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 10. 02657 PL BYDGOSZ02 ΕΑΡΙΝΟ  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤ: 16η/24-3-2022)

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

1.        

00382

CZ OSTRAVA01

ΕΑΡΙΝΟ

2.        

00429

CY PAFOS01

ΕΑΡΙΝΟ

3.        

00330

CY PAFOS01

ΕΑΡΙΝΟ

4.        

00189

CY PAFOS01

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Απόφαση 12η/24.03.2022)

Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

 Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ    
 1.  04598 F STRASBO48 ΕΑΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
*ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 2. 04565 E SALAMAN02 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
*ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 3. 04716 PL KRAKOW01 ΕΑΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 4. 04512 DK RISSKOV06 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 5. 04477 PL KRAKOW01 ΕΑΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 6. 04528 DK RISSKOV06 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Απόφαση 214η/24.03.2022)

Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

  Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ   
1. 02596 A WIEN03 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
2. 02573 P SETUBAL01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
3.  02639 P FARO02 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
4. 02598 SK BRATISL01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
5. 02614 SK BRATISL01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
6. 02676 P SETUBAL01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Απόφαση 148η/16.03.2022)

Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

 Α/Α  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ  
 1. 02033 NL ENSCHED03 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤ: 35η/24-3-2022) 

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

1.        

00065

CZ PRAHA02

ΕΑΡΙΝΟ

2.        

00116

CZ BRNO01

ΕΑΡΙΝΟ

3.        

00081

D KREFELD01

ΕΑΡΙΝΟ

4.        

00132

DK ODENSE01

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

5.        

00139

CZ PRAHA02

ΕΑΡΙΝΟ

6.        

00133

CZ BRNO 01

ΕΑΡΙΝΟ

7.        

00034

D KREFELD01

ΕΑΡΙΝΟ

8.        

00101

DK ODENSE01

ΕΑΡΙΝΟ

9.        

00323

CZ OSTRAVA01

ΕΑΡΙΝΟ

10.    

00308

CZ OSTRAVA01

ΕΑΡΙΝΟ

11.    

00019*

* Υπό προϋποθέσεις

E GRANADA01

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

12.    

00057*

* Υπό προϋποθέσεις

E GRANADA01

ΕΑΡΙΝΟ

13.    

00131*

* Υπό προϋποθέσεις

I ROMA 02

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

14.    

00352*

* Υπό προϋποθέσεις

I ROMA 02

ΕΑΡΙΝΟ

 

Απορρίπτεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

1

00026

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Απόφαση 27η 23/03/2022)

Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

  Α/Α  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ   
 1.  03685 N TRONDHE06 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 2.  03673 F GRENOBL55 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Απόφαση 278η 23/03/2022) 

Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

 Α/Α  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ   
1.  02483  I MILANO02 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
*ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

2. 02379  D AACHEN01 ΕΑΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

3. 02405  PL POZNAN02 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
*ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

4. 02306  DK ODENSE01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

5. 02370  PL POZNAN02 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
*ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

6. 02479  I MILANO02 ΕΑΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
*ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

7. 02216    

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

8. 02690    

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤ: 38η/30-3-2022)

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

1.        

00033

D KREFELD01

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

2.        

00024

CZ OSTRAVA01

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

3.        

00114

DK ODENSE01

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

4.        

00020

DK ODENSE01

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

5.        

00067

CZ OSTRAVA01

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

 

Απορρίπτεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές κατά το εαρινό εξάμηνο 2022-2023:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

1

00182

 

ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Απόφαση 39η 21/03/2022) 

Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

 Α/Α  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ  
1. 00042 D CHEMNIT01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
2. 00021 D CHEMNIT01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
3. 00152     ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

 

Π.Σ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ: 114/24-3-2022)

 Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:.

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

1.        

4418027

DK ODENSE 01

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

 

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤ: 37η/23-3-2022)

 Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:.

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

1.        

00404

CZ OSTRAVA01

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

2.        

00532

LT KAUNAS 02

ΕΑΡΙΝΟ

3.        

00213

CZ OSTRAVA01

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

4.        

00178

DK ODENSE 01

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤ: 53η/21-3-2022)

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:.

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

1.        

00116

S UPPSALA02

ΕΑΡΙΝΟ

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Απόφαση  7η/16-3-2022)

Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

 Α/Α  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  ΙΔΡΥΜΑ  ΕΞΑΜΗΝΟ  
1. 02346 I TORINO02 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
2. 02062 F ORLEANS01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
3. 02064 P VILA-RE01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ+ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
4. 01965 DK ODENSE01 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
5. 02247 D BERLIN04 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
6. 02351 I TORINO02 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
7. 00149 I REGGIO01 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Π.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΕ: 120/10-06-2022) 

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

1.        

1317106

2.        

1317046

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤ: 51/11-05-2022) 

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

1.        

00466

2.        

00014 *

3.        

00082 *

 * ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Π.Σ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. (ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.Ε.: 118η /20-5-2022) 

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

1.        

5218089

2.        

5218088

 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Απόφαση ΣΤ 196/13-4-2022)

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

1

01201

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

2

02900

 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

3

02860

 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Απόφαση ΣΤ 9/23-3-2022)

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

1

00253

 

2

03838

 

3

03836

 

4

03917

 

5

03930

 

6

03935

 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤ: 59η/13-4-2022) 

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

1.        

03774

2.        

03751

3.        

03715

4.        

03758

5.        

00136

6.        

03690

7.        

03745

 

 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤ 61 /13-4-2022)

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

1        

01958

2       

01931

3        

02056

4        

01979

5        

00050

6        

02213

7        

01828

8        

01834

9       

01974

10   

01559

11.    

01748

12    

01948

13   

02009

14    

01957

15

01890

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤ: 10η/13-4-2022)

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

1.        

Μ010621002

2.        

02311

3.        

00009

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Απόφαση ΣΤ 137/23-3-2022)

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

1

02373

 

2

02424

 

3

02455

 

4

02418

 

5

02402

 

6

02512

 

 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.Τ.: 147η /13-4-2022)

 Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

1.        

00216

2.        

01636

3.        

Μ021820011

4.        

01624

5.        

00174

6.        

00277

7.        

00307

8.        

00217

9.        

00304

10.    

00300

 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.Τ.: 120η /13-4-2022)

 Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

1.        

01399

2.        

01241

3.        

01404

4.        

01293

5.        

01380

6.        

01402

7.        

Δ0918001

8.        

01359 - ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

9.        

01383

10.    

01364

11.    

01165

12.    

01367

13.    

01400 - ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

14.    

01361

 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (Απόφαση ΣΤ 16/23-3-2022)

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

1

02572

 

2

02527

 

3

4

02528

02536

 

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  (Απόφαση ΣΤ 12/24-3-20)

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

1

01571

 

2

02150

 

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  (Απόφαση ΣΤ 214/24-3-2022)

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

1

02185

 

2

02202

 

3

02262

 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Απόφαση ΣΤ 12/24-3-2022)

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

1

04294

 

2

04325

 

3

04300

 

4

04433

 

5

04351

 

6

04419

 

7

04425

 

8

04237

 

9

04367

 

10

04327

 

11

04356

 

12

04336

 

13

04279

 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                        (Απόφαση ΣΤ 148/16-3-2022)

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

1

00044

 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Απόφαση ΣΤ 27/23-3-2022)

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

1

00289

 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

2

00282

 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

3

03423

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Απόφαση ΣΤ 278/23-3-2022)

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

1

01853

 

2

01994

 

3

02176

 

4

02284

 

 

Π.Σ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ.- ΛΑΡΙΣΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.Ε.: 114/24-3-2022)

 Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

1.        

4318066

 

Π.Σ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ. - ΛΑΡΙΣΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.Ε.: 114/24-3-2022)

 Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

1.        

4415077

 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Απόφαση ΣΤ 7/16-3-2022)

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

1

01990

 

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων (γραφείο Erasmus Βόλου), του Τμήματος Μορφωτικών Ανταλλαγών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στεγάζεται  πλέον στο νέο κτήριο του ιδρύματος στο κέντρο του Βόλου, Ιάσονος 62, 1ος όροφος, Τ.Κ.:38221.

Τα στοιχεία επικοινωνίας παραμένουν ίδια.

grafeio

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ERASMUS+ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Οι φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν για ΣΠΟΥΔΕΣ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ , κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά εδώ και να αποστείλουν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων τα εξής:
1. Αίτηση υποψηφίου φοιτητή/φοιτήτριας για σπουδές ERASMUS+
2. Πρωτότυπο πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματος όπου ανήκουν
3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται και οι λόγοι εκδήλωσης του ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+
4. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσικής ικανότητας
5. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας


Οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν για τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια των Τμημάτων τους εδώ: http://erasmus.uth.gr/gr/spoudes/etairoi-gr


Οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικώς (συστημένος φάκελος) ή με courier από:
Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 έως και Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022

Προσοχή!:
- Ως ημερομηνία κατάθεσης θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία παράδοσης στο ταχυδρομείο ή courier.
- Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
- Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στο Βόλο:
θα αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ταχυδρομικώς (συστημένος φάκελος) ή με courier στην παρακάτω διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Κτήριο Παπαστράτου, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, Γραφείο Διεθνών Σχέσεων (Γραφείο 7), 1ος όροφος
(τηλ. 24210 06364, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)


Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στη Λάρισα, στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα:
θα αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ταχυδρομικώς (συστημένος φάκελος) ή με courier στην παρακάτω διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Γαιόπολις, Περιφερειακή Οδός Λαρίσης- Τρικάλων, 41500 Λάρισα, Γραφείο Erasmus
(τηλ. 2410 684727, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)


Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στη Λαμία:
θα αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους ταχυδρομικώς (συστημένος φάκελος) ή με courier στην παρακάτω διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας), 3ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας- Αθήνας, 35100 Λαμία, Κτήριο Βιβλιοθήκης, Γραφείο Erasmus (τηλ. 22310 60118, 22310 60195 , e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ:
Ενημερωτική Παρουσίαση για τις Σπουδές Erasmus+ (2022-2023)

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Π.Θ.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+ σε φορέα του εξωτερικού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (1/6/2022 έως 31/10/2023), θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά εδώ

και να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή τα εξής δικαιολογητικά:

1.            Αίτηση υποψηφίου φοιτητή/φοιτήτριας για πρακτική άσκηση ERASMUS+ εδώ

2.            Πρωτότυπο πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματος όπου ανήκουν (οι υποψήφιοι διδάκτορες θα υποβάλουν βεβαίωση σπουδών)

3.            Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται και οι λόγοι εκδήλωσης του ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+

4.            Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσικής ικανότητας

5.            Βεβαίωση αποδοχής από το φορέα κατάρτισης                                                                                                

Οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικώς (συστημένος φάκελος) ή με courier από Τρίτη 1 Φεβρουαρίου έως Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022 και θα αφορούν σε μετακινήσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Ως ημερομηνία κατάθεσης θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία παράδοσης στο ταχυδρομείο ή courier. Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς αιτήσεις για πρακτική άσκηση καθώς και αιτήσεις στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται επίσημη βεβαίωση αποδοχής από φορέα κατάρτισης δεν θα γίνονται δεκτές.

Τα αποτελέσματα αυτής της επιλογής θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στο Βόλο, πρέπει να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων στο Βόλο ταχυδρομικώς (συστημένος φάκελος) ή με courier στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Κτήριο Παπαστράτου, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, Γραφείο Διεθνών Σχέσεων (Γραφείο 7), 1ος όροφος, (τηλ. 24210 74602, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στη Λάρισα, στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα πρέπει να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους στο Γραφείο Erasmus στη Λάρισα ταχυδρομικώς (συστημένος φάκελος) ή με courier στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας), Περιφερειακή Οδός Λαρίσης- Τρικάλων, 41500 Λάρισα, Γραφείο Erasmus (τηλ. 2410 684727/8 , e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στη Λαμία πρέπει να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους στο Γραφείο Erasmus στη Λαμία ταχυδρομικώς (συστημένος φάκελος) ή με courier στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας), 3ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας- Αθήνας, 35100 Λαμία, Κτήριο Βιβλιοθήκης, Γραφείο Erasmus (τηλ. 22310 60118, 22310 60195 , e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+ 2022-2023

Θεοδοσία Βασιλάκη

Υπεύθυνη Κινητικότητας Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Erasmus+

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Π.Θ.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Erasmus+ International Credit Mobility 2019-2022

1η Πρόσκληση για εξερχόμενους φοιτητές

Προθεσμία αιτήσεων: 15/02/2022-21/02/2022

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Διεθνή Κινητικότητα Erasmus+ ΚΑ107/2019» το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει πρόσκληση για φοιτητική κινητικότητα για σπουδές στο UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES BAGUIO στις Φιλιππίνες κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022 (3 μήνες), στο αντικείμενο των Εθνομαθηματικών. Η πρόσκληση απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες (φοιτητές 3ου κύκλου) του τμήματος Ειδικής Αγωγής.

Για τη διαδικασία αίτησης και περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε την πρόσκληση.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Erasmus+ International Credit Mobility 2019-2022

1η Πρόσκληση για εξερχόμενους φοιτητές

Προθεσμία αιτήσεων: 23/11/2021-31/12/2021

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Διεθνής Κινητικότητα Erasmus+ ΚΑ107/2019» το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει πρόσκληση για μετακίνηση φοιτητών ή φοιτητριών (1ου & 2ου κύκλου) του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού για σπουδές ή πρακτική κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο της BANJA LUKA στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

Για τη διαδικασία αίτησης και περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε την πρόσκληση.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Erasmus+ International Credit Mobility Programme 2019-2022

Πρόσκληση για εξερχόμενο προσωπικό για διδασκαλία και επιμόρφωση

Υποβολή αιτήσεων μέχρι και 15/12/2021

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Διεθνή Κινητικότητα Erasmus+ ΚΑ107/2019» το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων (Λάρισας) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει πρόσκληση για κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία ή επιμόρφωση κατά το εαρινό εξάμηνο 2021-2022.

 Για τη διαδικασία αίτησης και περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε την πρόσκληση

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Απόφαση ΣΤ 56/24-11-2021)

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

1

02022

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.Τ.: 24/24-11-2021)

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

1.        

Μ010620002

2.        

Μ010620009

3.        

Μ050620031

 

Π.Σ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.Ε.: 105/30-11-2021)

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

1.        

5211085

2.        

5217113

3.        

5217114

 

 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Απόφαση ΣΤ 4/4-11-2021)

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

1

00470

 

 

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.Τ.: 108/19-10-2021)

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

1.        

01207

2.        

01278

3.        

01105

4.        

01329

5.        

01286

6.        

01313

7.        

01308  (ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ)

                                                             

 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.Τ.: 48/20-10-2021)

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

1.        

0720001/2020

2.        

M030720001

3.        

Μ020719007

 

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.Τ.: 139/10-11-2021)

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

1.        

01505

2.        

01555

3.        

00092

4.        

00177

5.        

01529

 

Π.Σ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.Ε.: 103/12-11-2021)

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

1.        

2118021

 

Π.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.Ε.: 102/5-11-2021)

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

1.        

1518006 *

* ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (Απόφαση ΣΤ 8/27-10-2021)

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

1

02462

 

2

02751

 

3

02471

 

 

 Π.Σ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.Ε.: 102/5-11-2021) 

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022::

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

1.        

4418069

2.        

4418212

3.        

4417147

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.Τ.: 18/27-10-2021)

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022::

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

1.        

00099

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Απόφαση ΣΤ 270/13-10-2021)

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

1

02073

 

2

02218

 

 

Π.Σ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.Ε.: 101/29-10-2021)

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022::

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

1.        

5317081

2.        

5316051

3.        

5317008

4.        

5317003

5.        

5317112

Υποκατηγορίες