change.jpg

 

Στάδιο 1: Το αργότερο ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της προσυμφωνημένης περιόδου Erasmus+, ο φοιτητής/-τρια πρέπει να προσκομίσει στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων τα παρακάτω:

1.Συμφωνία Σπουδών - Learning Agreement με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα και από τα δυο Ιδρύματα ( Tables A και Β  και αν έχουν γίνει αλλαγές και Table A2 και Β2 ).

2.Transcript of Records, (Table C, Βαθμολογία, με διευκρινίσεις για την αντιστοίχιση της με το ελληνικό σύστημα βαθμολόγησης). Είναι ευθύνη του φοιτητή/τριας να προσκομίσει στον Ακαδημαϊκό Συντονιστή του Τμήματος του, πιστό αντίγραφο της Βαθμολογίας του προκειμένου  να προχωρήσει το Τμήμα στην αναγνώριση των Μαθημάτων. Το πιστό αντίγραφο το χορηγεί το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων.

3.Certificate of Attendance (έντυπο όπου φαίνεται το ακριβές διάστημα φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής σ. 3 του After the Mobility).

Σημαντικό: Τα παραπάνω έγγραφα (1, 2 & 3)πρέπει να κατατεθούν σε πρωτότυπη μορφή στο γραφείο Διεθνών Σχέσεων. Εναλλακτικά το μόνο που είναι αποδεκτό είναι η λήψη σαρωμένων αντιγράφων σε ηλεκτρονική μορφή δεδομένου πως αυτά θα αποσταλούν με τα απαραίτητα διαβιβαστικά σημειώματα από το αρμόδιο Γραφείο του Ιδρύματος Υποδοχής ούτως ώστε να πιστοποιείται η εγκυρότητά των εγγράφων.

Στάδιο 2: Συμπλήρωση και υποβολή της on-line ΄Εκθεσης Αξιολόγησης που αποστέλλεται στο/η φοιτητή/τρια με τη λήξη της προσυμφωνημένης περιόδου σπουδών Erasmus+, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει στη σύμβασή του.

Στάδιο 3: Ο φοιτητής υποχρεούται εκ νέου να συμπληρώσει και να υποβάλλει ηλεκτρονικά το διαδικτυακό τεστ αξιολόγησης της γλωσσικής ικανότητας στη γλώσσα εργασίας του Πανεπιστημίου Υποδοχής, όπως αυτή περιγράφεται στη Διμερή Συμφωνία  και δηλώνεται από τον ίδιο το φοιτητή στη Συμφωνία Σπουδών. Οι φοιτητές που έχουν αποτέλεσμα C2 στο πρώτο τεστ, εξαιρούνται της διαδικασίας.

Στάδιο 4: Έκδοση πιστοποιητικού Αναγνώρισης Σπουδών Erasmus + (αποστέλλεται υπηρεσιακά από τις Γραμματείες των Τμημάτων στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων, ύστερα από την ακαδημαϊκή έγκριση των επιδόσεων του φοιτητή/τριας στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής).Δεν εμπλέκεται ο φοιτητής. Ο φοιτητής είναι υπεύθυνος μόνο για να  παραδώσει το Transcript of Records στον ακαδημαϊκό του συντονιστή ο οποίος θα πράξει αναλόγως τα δέοντα.

Σχετικά με την αναγνώριση: Το Πρόγραμμα Erasmus+ για Σπουδές προβλέπει και εξασφαλίζει την πλήρη αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο ΄Ιδρυμα Υποδοχής. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζεται από το γεγονός ότι η συμμετοχή οποιουδήποτε Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Πρόγραμμα συνεπάγεται τη δέσμευσή του για την αυτόματη αναγνώριση των σπουδών που οι φοιτητές πραγματοποιούν στο εξωτερικό, όπως αυτές δηλώνονται πριν από την αναχώρησή τους στη Συμφωνία Μάθησης για Σπουδές (Learning Agreement) και όπως αυτές τροποποιούνται στο έντυπο During the mobility στο Learning Agreement.Ένα μάθημα δεν αναγνωρίζεται μόνο σε περίπτωση που δε συμπεριλαμβάνεται στις Συμφωνίες Σπουδών και φυσικά στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης στο ΄Ιδρυμα Υποδοχής.

Η αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων και του χρόνου σπουδών γίνεται από το αρμόδιο όργανο του Τμήματος στο οποίο ανήκει ο κάθε φοιτητής βάσει των αποδεικτικών στοιχείων βαθμολογίας που θα προσκομιστούν στον Ακαδημαϊκό Συντονιστή του Τμήματος.