Άρθρα

ΤΟΥΡΚΙΑ-Ασφάλιση Eξερχόμενοι Φοιτητών

Εκτύπωση

Υγειονομική περίθαλψη-Ασφάλεια στην Τουρκία

Επειδή στην Τουρκία δεν ισχύει η ΕΚΑΑ ( Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας), οι εξερχόμενοι φοιτητές μας, για να είναι καλυμμένοι υγειονομικά, θα πρέπει να ασφαλίζονται ιδιωτικά.Αυτό μπορεί να γίνει και στην Ελλάδα με την προϋπόθεση ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα είναι στην Αγγλική . Η μετάφραση του συμβολαίου  από την Αγγλική στην Τουρκική,  όταν πρόκειται για μετακίνηση για σπουδές, βαραίνει αποκλειστικά το Ιδρυμα Υποδοχής στην Τουρκία. ΄Οταν πρόκειται για Πρακτική Άσκηση θα γίνεται από Συμβολαιογράφο στην Τουρκία.

Παρακαλούνται οι εξερχόμενοι φοιτητές μας να επικοινωνούν ΕΓΚΑΙΡΩΣ με το ΄Ιδρυμα Υποδοχής για θέματα βίζας και άδειας παραμονής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000