blackwhite.jpg

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Erasmus+ International Credit Mobility Programme 2018-2020

1η Πρόσκληση για εξερχόμενο προσωπικό για επιμόρφωση

Προθεσμία αιτήσεων: 4/11 με 15/11, ώρα 15.00

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Διεθνή Κινητικότητα Erasmus+ ΚΑ107/2018» το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει πρόσκληση για κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση κατά το ακαδ. έτος 2019-2020.

Για τις προσφερόμενες θέσεις, τη διαδικασία αίτησης και περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε την πρόσκληση.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Erasmus+ International Credit Mobility Programme 2018-2020

1η Πρόσκληση για εξερχόμενο προσωπικό για διδασκαλία

Προθεσμία αιτήσεων: 4/11 με 15/11, ώρα 15.00

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Διεθνή Κινητικότητα Erasmus+ ΚΑ107/2018» το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει πρόσκληση για κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία κατά το ακαδ. έτος 2019-2020.

Για τις προσφερόμενες θέσεις, τη διαδικασία αίτησης και περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε την πρόσκληση.

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει Ενημερωτικές Ημερίδες για το πρόγραμμα Erasmus+ σε όλες τις πόλεις όπου εδρεύουν τμήματα του πανεπιστημίου. Σκοπός των ημερίδων είναι να διευκρινίσουμε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο/-η κατά την υποβολή της αίτησης του/της για μετακίνηση στα πλαίσια του προγράμματος. Θεωρούμε ότι η παρουσία των φοιτητών/ριών θα διευκολύνει πολύ τη διαδικασία, ιδίως πριν την υποβολή των αιτήσεων, καθώς θα απαντηθούν ενδεχόμενες απορίες.

A New Design Made with PosterMyWall

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Erasmus+ International Credit Mobility Programme 2018-2020

2η Πρόσκληση για εξερχόμενους φοιτητές

Προθεσμία αιτήσεων: 1/11 με 15/11, ώρα 15.00

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Διεθνή Κινητικότητα Erasmus+ ΚΑ107/2018» το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει πρόσκληση για φοιτητική κινητικότητα για σπουδές κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020, στο αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Θέσεις:

  • 2 θέσεις στο BELARUSIAN STATE UNIVERSITY στο Μίνσκ της Λευκορωσίας Διάρκεια: 4 μήνες

Για την διαδικασία αίτησης και περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε την πρόσκληση.

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (η ανακοίνωση γίνεται κατόπιν της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων από τα Ακαδημαϊκά Τμήματα).

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Απόφαση ΣΤ 176/10-10-2019)

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

1

01598

 

2

01657

 

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Απόφαση ΣΤ 3/3-10-2019)

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

1

01615

 

2

00003

 

3

01665

 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Απόφαση ΣΤ 243/9-10-2019)

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

1

01418

 

2

01956

 

 

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Απόφαση ΣΤ 25/9-10-2019)

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

1

01786

 

2

01565

 

3

01465

* ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

4

01833

 

5

01741

 

6

01473

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Erasmus+ International Credit Mobility Programme 2018-2020

1η Πρόσκληση για εξερχόμενους φοιτητές

Προθεσμία αιτήσεων: 21/10 με 29/10, ώρα 15.30

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Διεθνή Κινητικότητα Erasmus+ ΚΑ107/2018» το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει πρόσκληση για φοιτητική κινητικότητα για σπουδές κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020, στο αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Θέσεις:

  • 1 θέση στο ROYALE MELBOURNE INSTITUTE στη Μελβούρνη της Αυστραλίας για σπουδές. Διάρκεια: 5 μήνες
  • 2 θέσεις στο BELARUSIAN STATE UNIVERSITY στο Μίνσκ της Λευκορωσίας Διάρκεια: 4 μήνες

Για την διαδικασία αίτησης και περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε την πρόσκληση.

Ακολουθεί ο πίνακας κατάταξης των μετακινήσεων του προσωπικού για επιμόρφωση στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2019-20) κατά σειρά προτεραιότητας βάσει των κριτηρίων μοριοδότησης όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί πριν την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για το 2019-20.

Στο πλαίσιο του GDPR (προσωπικά δεδομένα), στον πίνακα κατάταξης εμφανίζονται οι τελευταίοι πέντε αριθμοί του ΑΦΜ και όχι το όνομα των αιτούντων. 

Η σειρά στις ισοβαθμίες προς το παρόν είναι αλφαβητική, αλλά θα καθοριστεί οριστικά στην πορεία (εφόσον χρειαστεί).

Όσοι βρίσκονται στους 32 πρώτους μπορούν να μετακινηθούν άμεσα. Παρακαλούμε, όσοι έχουν ήδη αποφασίσει ότι είναι αδύνατον για κάποιο λόγο να πραγματοποιήσουν τη μετακίνηση αυτή, να μας ενημερώσουν το συντομότερο δυνατόν.

Σε κάθε περίπτωση, το αργότερο έως τέλος Δεκεμβρίου όσοι έχουν επιλεγεί πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων, έντυπη ή ηλεκτρονική πρόσκληση από το Ίδρυμα Υποδοχής η οποία πρέπει να περιλαμβάνει συνοπτικά το πρόγραμμα επιμόρφωσης (σε περίπτωση που αναμένεται έγκριση από οργανωμένο Staff Week ή άλλη διοργάνωση, υποβάλλουν τα αντίγραφα των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στο Ίδρυμα Υποδοχής με ακριβή αναφορά της ημερομηνίας που αναμένονται τα αποτελέσματα). Σε αντίθετη περίπτωση ακυρώνεται η μετακίνηση και τη θέση παίρνουν οι επιλαχόντες με τη σειρά τους στον πίνακα κατάταξης, στους οποίους ανακοινώνεται εγκαίρως η νέα προθεσμία.

Οι υπόλοιποι συνάδελφοι ενδέχεται να μετακινηθούν αργότερα εφόσον προκύψουν ακυρώσεις, συμπληρωματική χρηματοδότηση ή/και μεταφορές κονδυλίων.

Α/Α ΑΦΜ ΜΟΡΙΑ
1 XXXX06123 55
2 XXXX40655 55
3 XXXX64750 55
4 XXXX66674 55
5 XXXX78168 55
6 XXXX64959 55
7 XXXX50064 55
8 XXXX58760 45
9 XXXX90870 45
10 XXXX08778 45
11 XXXX47491 45
12 XXXX60831 45
13 XXXX85520 45
14 XXXX33306 45
15 XXXX70087 45
16 XXXX65573 40
17 XXXX87742 40
18 XXXX16010 40
19 XXXX62695 40
20 XXXX76865 35
21 XXXX83616 35
22 XXXX18312 35
23 XXXX15692 30
24 XXXX98695 30
25 XXXX22685 30
26 XXXX24495 30
27 XXXX58004 30
28 XXXX62161 30
29 XXXX62859 30
30 XXXX85555 25
31 XXXX68854 25
32 XXXX91137 25
33 XXXX97280 20
34 XXXX20636 20
35 XXXX80991 20
36 XXXX35703 20
37 XXXX51746 20
38 XXXX75132 20
39 XXXX76521 20
40 XXXX11225 20
41 XXXX12572 20
42 XXXX09509 20
43 XXXX64216 20
44 XXXX71983 20
45 XXXX84459 20
46 XXXX62692 20
47 XXXX08010 20
48 XXXX02088 20
49 XXXX51890 20
50 XXXX96102 20
51 XXXX74269 20
52 XXXX65187 20
53 XXXX68123 20
54 XXXX56927 20
55 XXXX97676 20
56 XXXX18319 20
57 XXXX80574 20
58 XXXX42446 20
59 XXXX67921 20
60 XXXX43335 20
61 XXXX51595 20
62 XXXX18373 20
63 XXXX87519 20
64 XXXX42888 20
65 XXXX10560 20
66 XXXX09535 20
67 XXXX08543 20
68 XXXX47691 20
69 XXXX60181 20
70 XXXX67683 20
71 XXXX94220 20
72 XXXX41027 20
73 XXXX03587 20
74 XXXX74828 20
75 XXXX12535 20
76 XXXX96760 20
77 XXXX88785 20
78 XXXX06672 20
79 XXXX35370 20
80 XXXX76380 15
81 XXXX30323 15
82 XXXX79957 10
83 XXXX11781 5
84 XXXX83730 5
85 XXXX64377 5
86 XXXX50427 5
87 XXXX51818 5
88 XXXX10124 5

 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+ σε διάφορους φορείς του εξωτερικού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά εδώ

και να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφίου φοιτητή/φοιτήτριας για πρακτική άσκηση ERASMUS+ εδώ
  2. Πρωτότυπο πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματος όπου ανήκουν
  3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται και οι λόγοι εκδήλωσης του ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+
  4. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσικής ικανότητας
  5. Βεβαίωση αποδοχής από το φορέα κατάρτισης                                                                                                

Οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου έως και Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 και θα αφορούν σε μετακινήσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΠΡΟΣΟΧΗ! η έναρξη των οποίων δεν μπορεί να προγραμματιστεί πριν τις 16 Δεκεμβρίου 2019). Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς αιτήσεις για πρακτική άσκηση καθώς και αιτήσεις στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται επίσημη βεβαίωση αποδοχής από φορέα κατάρτισης δεν θα γίνονται δεκτές.

Τα αποτελέσματα αυτής της επιλογής θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του  Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις ενδέχεται να χρηματοδοτηθούν μερικώς ή πλήρως ανάλογα με το ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) στον οποίο συμμετέχει το ΠΘ από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στο Βόλο, θα καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων στο Βόλο ή μπορούν να τα αποστείλουν ταχυδρομικώς (συστημένος φάκελος) ή με courier στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Κτήριο Παπαστράτου, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, Γραφείο Διεθνών Σχέσεων (Γραφείο 7), 1ος όροφος, (πληροφορίες στο τηλέφωνο 24210 74602, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στη Λάρισα, στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα θα καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους στο Γραφείο Erasmus στη Λάρισα ή μπορούν να τα αποστείλουν ταχυδρομικώς (συστημένος φάκελος) ή με courier στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας), Περιφερειακή Οδός Λαρίσης- Τρικάλων, 41500 Λάρισα, Γραφείο Erasmus (πληροφορίες στα τηλέφωνα 2410 684727/ 2410684728 , e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στη Λαμία θα καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους στο Γραφείο Erasmus στη Λαμία ή μπορούν να τα αποστείλουν ταχυδρομικώς (συστημένος φάκελος) ή με courier στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας), 3ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας- Αθήνας, 35100 Λαμία, Κτήριο Βιβλιοθήκης, Γραφείο Erasmus (πληροφοριες στα τηλέφωνα 22310 60307/ 22310 60195 , e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Θεοδοσία Βασιλάκη

Υπεύθυνη Κινητικότητας Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Erasmus+

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Π.Θ.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΚΥ ΓΙΑ ΤΟ BREXIT

Αγαπητοί συνεργάτες,

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης του ΙΚΥ/ Ελληνικής Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2014-2020 σχετικά με το σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης της Επιτροπής λόγω του αυξανόμενου κινδύνου αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ στις 30 Μαρτίου του 2019 χωρίς συμφωνία (σενάριο «αποχώρησης χωρίς συμφωνία») [https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/3238-desmi-metron-tou-programmatos-erasmus-tis-evropaikis-enosis-sxetika-me-tin-apoxorisi-tou-inomenou-vasileiou-apo-tin-ee], επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει μέτρα για να αποφύγει τη διακοπή των υφιστάμενων Προγραμμάτων Erasmus+ στα οποία εμπλέκεται το Ηνωμένο Βασίλειο, κατά τον χρόνο της αποχώρησής του από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ψήφισαν στις 13 Μαρτίου 2019 Κανονισμό για τη συνέχιση των υπό εξέλιξη δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+ στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία, (Δελτίο τύπου, https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/03/19/brexit-council-adopts-a-series-of-contingency-measures-for-a-no-deal-scenario/).

Ο Κανονισμός και οι νομοθετικές πράξεις που εγκρίθηκαν στις 19/03/2019 και θα τεθούν σε ισχύ μία ημέρα μετά τη δημοσίευσή τους για το Erasmus+ καλύπτουν τόσο τους συμμετέχοντες από τις 27 χώρες της ΕΕ οι οποίοι βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και τους συμμετέχοντες από το Ηνωμένο Βασίλειο οι οποίοι βρίσκονται στις 27 χώρες της ΕΕ κατά τη στιγμή της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου και μόνον εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την Ένωση χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας αποχώρησης. Εφαρμόζονται από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού.

Στόχος του Κανονισμού είναι να διασφαλιστεί ότι:

  • δεν θα διακοπούν οι υπό εξέλιξη δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ που ξεκίνησαν το αργότερο την ημερομηνία κατά την οποία οι Συνθήκες της ΕΕ παύουν να ισχύουν για το Ηνωμένο Βασίλειο·
  • οι συμμετέχοντες στο Erasmus+ που προέρχονται από την ΕΕ των 27 και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα χάσουν τις ακαδημαϊκές μονάδες τους και δεν θα υποχρεωθούν να επαναλάβουν το ακαδημαϊκό εξάμηνο ή έτος.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης δημοσιεύθηκαν και Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) στον ακόλουθο σύνδεσμο:

«How will Brexit impact the Erasmus+ programme? (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit_en).

Το IKY/ΕΜΣ Erasmus+ καλεί όλους τους Συμμετέχοντες και Δικαιούχους του Προγράμματος Erasmus+ 2014-2020 να εφαρμόζουν το Πρόγραμμα για όλες τις δραστηριότητες οι οποίες έχουν αρχίσει το αργότερο την ημερομηνία κατά την οποία οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και να τηρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις προς την Εθνική Μονάδα Συντονισμού.

 

Eirini Ntroutsa
IKY/Erasmus+ Hellenic National Αgency

Head of Erasmus+ Unit
Ethnikis Antistaseos Avenue 41 | 14234 N. Ionia 
Tel: 0030 210 3726 323
Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η ανακοίνωση γίνεται κατόπιν της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων από τα Ακαδημαϊκά Τμήματα.
 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (Απόφαση 35η/17.04.2019)
 
Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:
 
 
 Α/Α  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ   ΠΑΝ/ΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ 

1.

01376 HU BUDAPES05

ΕΑΡΙΝΟ

2. 01391 HU BUDAPES05

ΕΑΡΙΝΟ

 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Απόφαση 18η/03.04.2019)
 
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:
 
Α/Α  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ    ΠΑΝ/ΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ    ΕΞΑΜΗΝΟ     
1. 

01958

D WIESBAD01 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
2.

01781

TR ISTANBU04 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
3.

01964

P LISBOA109 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
4.

02053

    ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
5.

02052

E BILBAO01 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
6.

01932

    ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
7.

02021

E BILBAO01 ΧΕ ή ΕΕ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
8.

01987

P LISBOA52 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
9.

01818

F MARSEIL17 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
10.

01822

HU BUDAPES02 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
11.

01339

F PARIS318 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
12.

02014

    ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
13.

01834

TR ISTANBU04 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
14. 02073

I MILANO02

ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
15.

01974

    ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
16.

02036

PL POZNAN02 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
17.

01986

PL POZNAN02 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
18.

01951

PL BIALYST01 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
19. 01968

I MILANO02

ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
20.

02066

    ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
21.

01864

F MARSEIL17 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
22.

01867

P LISBOA52 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
23.

01871

E VALENCI02 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
24.

02178

D WIESBAD02 ΕΑΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

25.

01877 E VALENCI02 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
26.

02060

P LISBOA109 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΡΚΙΝΕΤΑΙ 
27.

01880

SI LJUBLJA01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
28.

02028

F GRENOBL16 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

29.

01976 HU BUDAPES02 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
30.

02009

HU BUDAPES02 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

31.

01883 I MILANO02 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
32.

01887

D DARMSTA01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 
 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Απόφαση 87η/27.03.2019)
 
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:
 
Α/Α    ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ   ΠΑΝ/ΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ    
1.  02200    

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

2. 02229 S OREBRO01 ΕΑΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

3.

02230* (ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) F MONTPEL03 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
4. 02263    

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

5. 02266    

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

6. 02276    

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

7. 02277    

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

8.

02072

S OREBRO01 ΕΑΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
9. 02272     ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

  

 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (Απόφαση 10η/10.04.2019)
 
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:
 
 
Α/Α     ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  ΠΑΝ/ΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ   
1.  02437 UK SOUTHAM01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

2. 02444 NL LEIDEN01 ΕΑΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

3. 02455 NL LEIDEN01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

4. 02501 UK SOUTHAM01 ΕΑΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

5. 02326 EE TARTU02 ΕΑΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

6. 01759    

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

7. 02086    

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

8. 02219    

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

9. 02228    

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

10. 02342 EE TARTU02 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

11. 02017    

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

 
 
 
 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Απόφαση 20η/03.04.2019) 
 
Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:
 
Α/Α    ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ   ΕΞΑΜΗΝΟ  
1. 

03643

CY NICOSIA01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
2.

03465  

DK RISSKOV06 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
3.

03405

B HASSELT20 ΕΑΡΙΝΟ
4.

03499

CY NICOSIA01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
5.

03503

A KLANGEF02 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
6.

03513

B HASSELT20 ΕΑΡΙΝΟ
7.

03514

A KLANGEF02 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
8.

03576

TR ISTANBU25 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
9.

03268

DK RISSKOV06 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Απόφαση 11η/20-03-2019) 
 
Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:
 
Α/Α   ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  ΠΑΝ/ΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ 
1. 

01876

I PISA01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
2. 

01903

E MURCIA04 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 
3.

02088

PL LUBLIN04 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
4.

02186

I TORINO01 ΕΑΡΙΝΟ
5.

01989

CY LIMASSO02 ΧΕ+ΕΕ
6.

02209

I TORINO01 ΕΑΡΙΝΟ
7.

01947

B LEUVEN01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
8.

01962

I PISA01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
9.

02000

PL LUBLIN04 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
  
 
 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Απόφαση 1η/20.03.2019)
 
Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:
Α/Α  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ    ΠΑΝ/ΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ 
1.  03112

LT KAUNAS

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
2.  03069

P LISBOA109

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
3. 03269

E MADRID18

ΕΑΡΙΝΟ
4. 03296

RO IASI02

ΕΑΡΙΝΟ
5. 03131 P LISBOA109

ΕΑΡΙΝΟ

 
 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Απόφαση 53η/01.04.2019)
 
Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:
Α/Α  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ   ΠΑΝ/ΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ 
1. 

00639* (ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ)

E PALMA01 ΕΑΡΙΝΟ
2. 

00635* (ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ)

E PALMA01 ΕΑΡΙΝΟ 
  
 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Απόφαση 8η/14.03.2019)
 
Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ   ΠΑΝ/ΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ 
1.

03483

P LISBOA07 ΕΑΡΙΝΟ
2

03498

F BORDEAU58 ΕΑΡΙΝΟ
3.

03247

P LISBOA43 ΕΑΡΙΝΟ
4.

03337

CZ PRAHA02 ΕΑΡΙΝΟ
5.

03396

P LISBOA07 ΕΑΡΙΝΟ
6.

03150

HU BUDAPES02 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
7.

03540* (ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ)

B KORTRIJ01 ΕΑΡΙΝΟ
8.

03442

E TENERIF21 ΕΑΡΙΝΟ
9.

03395

P LISBOA03 ΕΑΡΙΝΟ
10.

03608

CZ PRAHA02 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
11.

03336

P LISBOA03 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
12.

03278

E TENERIF21 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
13.

03452

CZ PRAHA02 ΕΑΡΙΝΟ
14.

03339

E TENERIF21 ΕΑΡΙΝΟ
Παρακαλούνται οι φοιτητές με Αρ. Μητρώου 03414 και 02998 να επικοινωνήσουν άμεσα με τη Γραμματεία του Τμήματος ή με τον Υπεύθυνο Καθηγητή κ. Αρβανιτίδη ή με το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων

 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Απόφαση 167η/28.03.2019)
 
Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:
 
Α/Α  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  ΠΑΝ/ΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ    ΕΞΑΜΗΝΟ
 1. 02042* (ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) E CADIZ01

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

 2. 02043 P SETUBAL01

ΕΑΡΙΝΟ

3. 02162 A WIEN03

ΕΑΡΙΝΟ

4.

02207 P FARO02 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

5.

02230 N BERGEN01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

6.

02157 P SETUBAL01 ΕΑΡΙΝΟ

7.

01967* (ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) E MADRID05 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

8.

02166 SF JYVASKY01 ΕΑΡΙΝΟ

9.

01976 E VIGO01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

10.

02262 N BERGEN01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
11.

01884* (ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ)

E MADRID05 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

12.

01905 E VIGO01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

13.

01969 E VIGO01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

14.

01948 E VIGO01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

15.

01991 E VIGO01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
 
 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Απόφαση 99η/13.03.2019)
 
Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:
 
Α/Α    ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ  ΕΞΑΜΗΝΟ 
1. 01665

P LISBOA109

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
2. 01672

P LISBOA109

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
 
 
 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Απόφαση 15η/28.03.2019)
 
Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:
 
Α/Α  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ  
1. 03796 DK RISSKOV06 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

2. 03981 F AMIENS01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

3. 03900 A EISENST01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

4.  03999 B HASSELT20 ΕΑΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

5.

04027

DK RISSKOV06 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
6.  04195 PL KRAKOW01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

7.  03859 RO SIBIU01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

8. 03948    

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

9. 03863 A EISENST01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

10.  03867 PL KRAKOW01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

11. 04097 F AMIENS01 ΕΑΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 
 
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (Απόφαση 26η/27.03.2019)
 
Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:
 
Α/Α  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ
1.

01039

LT VILNIUS01 ΕΑΡΙΝΟ
2.

01053

CZ OSTRAVA01 ΕΑΡΙΝΟ
3.

01336

SK BRATISL01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
4.

01152

CZ OSTRAVA01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
5.

01273

LT VILNIUS01 ΕΑΡΙΝΟ
 
 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Απόφαση 4η/20.03.2019)
 
Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:
 
 
Α/Α    ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. 

 01857

 I TORINO02 ΕΑΡΙΝΟ
2.

 01673

F ORLEANS01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
3.

 01892

UK GLASGOW02 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
4.

 01757

D BERLIN04 ΕΑΡΙΝΟ
5.

01675

SK BRATISL01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
6.

01888

I TORINO02 ΕΑΡΙΝΟ
7.

01879

UK GLASGOW02 ΕΑΡΙΝΟ

 

 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Απόφαση 116η/13.3.2019)

Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:

Α/Α  ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ  
1.  02148   P LISBOA03

 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
 2.  02262  Ι VERONA01  ΕΑΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 3.  01869    

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

 4.  02388   LT VILNIUS01  ΕΑΡΙΝΟ 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 5.   02408   BG SOFIA06  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 6.  02162   PL KRAKOW02   ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 7.   02391   FI TURKU02  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

 ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

8.  02112  LT VILNIUS01  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ*
(ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ)

9.  02465 BG SOFIA06 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

10.   01947 E MADRID05 ΕΑΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ*
(ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ)

11.   01632 E MADRID05 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ*
(ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ)

12.   02160 PL KRAKOW02 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

13.  02166 P LISBOA03 ΕΑΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

14.  02257  I VERONA01 ΕΑΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

15.   01634 E MADRID05 ΕΑΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ*
(ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ)

16.  02283 FI TURKU02 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

 
 
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Απόφαση 91ηΣΤ/13.3.2019)
 
Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 
 
Α/Α   ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  ΠΑΝ/ΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ
 1. 01258 I FIRENZE01

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

2. 01383 I PAVIA01

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

 
 
 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Απόφαση 234η/13-3-2019)

Η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:

 Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ  
1.

01853

    ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
2.  02068  I MILANO02 ΕΑΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ)

 3.  01862 DK ODENSE01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

4. 01865 DK ODENSE01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

5. 02066

D KARLSRU01

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ)
6.  01878 PL POZNAN02 ΕΑΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ)

7. 01732 DK ODENSE01 ΕΑΡΙΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
(ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ)

 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Απόφαση 11η/13-3-2019)
 
Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 
 
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ
1.

02079

I SALERNO01 ΕΑΡΙΝΟ
2.

02156

TR ISTANBU27 ΕΑΡΙΝΟ
3.

02246

D LUBECK01 ΕΑΡΙΝΟ
4.

02279

D MAGDEBU01 ΕΑΡΙΝΟ
5.

02201

I L-AQUIL01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

6.

02285 I SALERNO01 ΕΑΡΙΝΟ

7.

02306 I SALERNO01 ΕΑΡΙΝΟ

8.

02095*
(ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ)
D MAGDEBU01 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ