plus.jpg

Οι φοιτητές που επιθυμούν να μετακινηθούν για ΣΠΟΥΔΕΣ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ , κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας:

http://erasmus.uth.gr/gr/spoudes/diadikasia-aitisis

και να καταθέσουν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων τα εξής:

1. Αίτηση υποψηφίου φοιτητή/τριας για Σπουδές

2. Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματος όπου ανήκει ο φοιτητής/τρια

3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται και οι λόγοι εκδήλωσης του ενδιαφέροντος συμμετοχής συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+

4. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσικής ικανότητας 

5. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από 15 Ιανουαρίου έως και 15 Φεβρουαρίου 2019 και θα αφορούν σε μετακινήσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς αιτήσεις για σπουδές δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΠΘ (Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος- Κτήριο Παπαστράτου - Παραλιακό Συγκρότημα, 1ος όροφος, γραφείο 7) ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς / με courier (συστημένος φάκελος) ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Για την ηλεκτρονική αποστολή είναι απαραίτητο να ζητηθεί αποδεικτικό παράδοσης και ανάγνωσης του email.

 

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Π.Θ,

Άσπα Αλεξίου
Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές

Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+  σε διάφορους φορείς του εξωτερικού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20120, πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας:

http://erasmus.uth.gr/gr/praktiki/praktiki-analitika

και να υποβάλλουν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφίου φοιτητή/φοιτήτριας για πρακτική άσκηση ERASMUS+      

2. Πρωτότυπο πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματος όπου  ανήκουν  (οι υποψήφιοι διδάκτορες θα υποβάλουν βεβαίωση σπουδών)

3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται και οι λόγοι εκδήλωσης του ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+

4. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσικής ικανότητας

5. Βεβαίωση αποδοχής από το φορέα κατάρτισης

Οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από 15 Ιανουαρίου έως και 15 Φεβρουαρίου 2019 και θα αφορούν σε μετακινήσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς αιτήσεις για πρακτική άσκηση καθώς και αιτήσεις στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται επίσημη βεβαίωση αποδοχής από φορέα κατάρτισης δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του ΠΘ (Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος- Κτήριο Παπαστράτου - Παραλιακό Συγκρότημα, 1ος όροφος, γραφείο 7) ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς (συστημένος φάκελος) ή με courier.

Συμπληρωματική περίοδος υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση Erasmus+ μηδενικής επιχορήγησης (zero grant) θα προκηρυχθεί τον Σεπτέμβριο 2019. Στην περίπτωση που θα υπάρξει οικονομικό πλεόνασμα, οι εγκεκριμένες αιτήσεις ενδέχεται να χρηματοδοτηθούν μερικώς ή πλήρως ανάλογα με το ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων.

ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Υπεύθυνη Κινητικότητας Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Erasmus+

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Π.Θ.

Μετά τις Ενημερωτικές Ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν στην Καρδίτσα (20/11/2018) και στη Λάρισα (21/11/2018), σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+, οι επόμενες προγραμματισμένες Ενημερωτικές Ημερίδες θα πραγματοποιηθούν:

  • στα Τρίκαλα στις 28/11/2018, ώρα 12:00
  • στη Λαμία στις 11/12/2018, ώρα 12:00

 

TRIKALA

 

LAMIA

 

Εγκρίνεται η συμμετοχή των παρακάτω φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 (η ανακοίνωση γίνεται κατόπιν της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων από τα Ακαδημαϊκά Τμήματα).

Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΤΜΗΜΑ

1

01542

ΤΗΜΜΥ

2

01727

ΤΜΜ

3

01301

ΤΑΜ

Κατόπιν της νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Εθνικής Μονάδας Συντονισμού Erasmus+ (ΙΚΥ) για την αποκεντρωμένη δράση ΚΑ107 του Προγράμματος Erasmus+ (Διεθνής κινητικότητα εκτός των επιλέξιμων χωρών της τυπικής κινητικότητας), σας ενημερώνουμε πως αναζητούνται διεθνείς συνεργασίες για το Σχέδιο 2019, οι οποίες δύνανται να πλαισιώσουν την αντίστοιχη πρόταση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Οι προτάσεις από τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα πρέπει να υποβληθούν το συντομότερο δυνατόν και τα τεκμηριωμένα σχέδια μπορούν να υποβληθούν έως και την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018.

Διευκρινίζεται ότι η πρόταση υποβάλλεται Ιδρυματικά και λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας κονδυλίων για τη συγκεκριμένη δράση, ενδέχεται να υπάρξουν τμηματικές εγκρίσεις ή απορρίψεις προτάσεων, καθώς οι προτάσεις αξιολογούνται ανά χώρα  και ανά ίδρυμα/εταίρο και με βάσει τα τεκμηριωμένα σχέδια που θα περιγράφονται στο πλαίσιο τεσσάρων κριτηρίων (συνάφεια της στρατηγικής, ποιότητα των ρυθμίσεων συνεργασίας, ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης των σχεδίων, αντίκτυπος και διάδοση), τα οποία και μοριοδοτούνται. Να διευκρινίσουμε επίσης πως μετά την υποβολή της πρότασης από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τα σχέδια αξιολογούνται από εξωτερική επιτροπή αξιολογητών όπως αυτοί έχουν επιλεγεί από το μητρώο αξιολογητών του ΙΚΥ και δεν υπάρχει προβλεπόμενη διαδικασία ενστάσεων στην περίπτωση μερικής ή συνολικής απόρριψης του σχεδίου.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ανακτήσετε τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα πρέπει να συνταχθεί η πρόταση καθώς και οδηγίες με παραδείγματα.

http://upload.users.uth.gr/files/Award Criteria.docx

http://upload.users.uth.gr/files/ICM_Handbook_-_Version_2.0_-_November_2017.pdf

http://upload.users.uth.gr/files/Dos_and_Donts_for_Applicants_HE_INTL-_Nov_2015_1.pdf

http://upload.users.uth.gr/files/expert-guide-ka107-nov2015_1.pdf

Τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018, και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση, με σκοπό την ορθότερη και πληρέστερη συμπλήρωση των προτάσεων, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πρυτανικού Συμβουλίου, στον 4 όροφο του κτηρίου Παπαστράτου. Είναι σημαντικό να παραβρεθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι διδάσκοντες ώστε οι προτάσεις που θα κατατεθούν να έχουν περισσότερες πιθανότητες για έγκριση.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συνδεθείτε μέσω τηλεδιάσκεψης ePresence θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κ. Κων/νο Οικονομίδη (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ : 242107 4665) το αργότερο έως την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η εξ αποστάσεως σύνδεσή σας.

 

Για πληροφορίες σχετικά με την αποκεντρωμένη δράση ΚΑ107, καθώς και για την αποστολή των σχεδίων παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την κα. Παπάζογλου ( τηλ. 242107 4566, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ για σπουδές ή πρακτική, κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20, καλούνται να καταθέσουν την αίτηση συμμετοχής με τα συνοδευτικά έγγραφα από 15 Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου 2019

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία, την αίτηση συμμετοχής και τα συνοδευτικά έγγραφα μπορείτε να βρείτε στις αντίστοιχες κατηγορίες στην ιστοσελίδα μας. 

Ακολουθεί ο πίνακας κατάταξης των μετακινήσεων του προσωπικού για επιμόρφωση στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2018-19) κατά σειρά προτεραιότητας βάσει των κριτηρίων μοριοδότησης όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί πριν την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για το 2018-19.

Να σας ενημερώσουμε πως στο πλαίσιο του GDPR (προσωπικά δεδομένα), στον πίνακα κατάταξης μπορείτε να δείτε τους τελευταίους πέντε αριθμούς του ΑΦΜ σας και όχι το όνομά σας. 

Η σειρά στις ισοβαθμίες προς το παρόν είναι αλφαβητική, αλλά θα καθοριστεί οριστικά στην πορεία (εφόσον χρειαστεί).

Όσοι βρίσκεστε στους 31 πρώτους μπορείτε να μετακινηθείτε άμεσα. Εάν έχετε ήδη αποφασίσει ότι σας είναι αδύνατον για κάποιο λόγο να πραγματοποιήσετε τη μετακίνηση αυτή, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν.

Την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018, ώρα 13:00, στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο Πεδίον Άρεως, θα πραγματοποιηθεί η Ενημερωτική Ημερίδα για το πρόγραμμα Erasmus+. Σκοπός της ημερίδας είναι να διευκρινίσουμε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο/-η κατά την υποβολή της αίτησης του/της για μετακίνηση στα πλαίσια του προγράμματος. Θεωρούμε ότι η παρουσία των φοιτητών/ριών θα διευκολύνει πολύ τη διαδικασία, ιδίως πριν την υποβολή των αιτήσεων, καθώς θα απαντηθούν ενδεχόμενες απορίες.

Επίσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να συναντήσουν τους εισερχόμενους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και Έλληνες φοιτητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα στο παρελθόν και να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 συμμετέχει στον Όμιλο Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).
Στο πλαίσιο των παραπάνω, σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ERASMUS+ σε διάφορους φορείς του εξωτερικού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που περιγράφεται αναλυτικά εδώ
και να υποβάλλουν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφίου φοιτητή/φοιτήτριας για πρακτική άσκηση ERASMUS+
2. Πρωτότυπο πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματος όπου  ανήκουν
3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται και οι λόγοι εκδήλωσης του ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+
4. Αντίγραφα πιστοποιητικών γλωσσικής ικανότητας
5. Βεβαίωση αποδοχής από το φορέα κατάρτισης
Οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από Τρίτη 9 Οκτωβρίου έως και Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 και θα αφορούν σε μετακινήσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (ΠΡΟΣΟΧΗ! η έναρξη των οποίων δεν μπορεί να προγραμματιστεί πριν τις 15 Δεκεμβρίου 2018). Εκπρόθεσμες ή ελλιπείς αιτήσεις για πρακτική άσκηση καθώς και αιτήσεις στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται επίσημη βεβαίωση αποδοχής από φορέα κατάρτισης δεν θα γίνονται δεκτές.
Οι εγκεκριμένες αιτήσεις ενδέχεται να χρηματοδοτηθούν μερικώς ή πλήρως ανάλογα με το ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης.

Checklist