Κινητικότητα Προσωπικού

Εκτύπωση

 

Τα μέλη του Προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που επιθυμούν να μετακινηθούν
για επιμόρφωση κατά  το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους,
συμπληρώνουν και υποβάλλουν το έντυπο Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και αντίγραφα πιστοποίησης γλώσσας (εφόσον διαθέτουν) το αργότερο έως τις 30 Απριλίου στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων. Οι μετακινήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

Η κινητικότητα Erasmus με σκοπό την επιμόρφωση συνήθως μπορεί να περιλαμβάνει:
- Οργανωμένες εβδομάδες επιμόρφωσης από τα Ιδρύματα Υποδοχής
- Προγράμματα γλωσσικής κατάρτισης, παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων κ.α.
- Άλλη μορφή επιμόρφωσης η οποία αξιολογείται κατά περίπτωση.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000