Πριν την Αναχώρηση
Διαβάστε περισσότερα...
Ανακοίνωση ΙΚΥ/ΕΜΣ του Προγράμματος Erasmus+ για BREXIT
Διαβάστε περισσότερα...
Κινητικότητα
Πληροφορίες Κινητικότητας
Διαβάστε περισσότερα...
Διαδικασία Πρακτικής
Διαβάστε περισσότερα...
Ακαδημαϊκή Αναγνώριση
Διαβάστε περισσότερα...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Πριν την Αναχώρηση
 • Ανακοίνωση ΙΚΥ/ΕΜΣ του Προγράμματος Erasmus+ για BREXIT
 • Κινητικότητα
 • Διαδικασία Πρακτικής
 • Ακαδημαϊκή Αναγνώριση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων ανήκει στο Τμήμα Μορφωτικών Ανταλλαγών & Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Μερικά από τα κύρια αντικείμενα του είναι τα εξής:

 • Διοικητική & Οικονομική Διαχείριση του Erasmus+.
 • Ενημέρωση, καθοδήγηση και μέριμνα για την επίλυση πρακτικών ζητημάτων των διεθνών προγραμμάτων ανταλλαγής, για τους εισερχόμενους και τους εξερχόμενους φοιτητές καθώς και για τα μέλη του Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού του Π.Θ.
 • Σύναψη, ανανέωση & διαχείριση Διμερών Διεθνών Συμφωνιών.
 • Προετοιμασία πληροφοριακών οδηγών και εντύπων σχετικών με το Erasmus+.
 • Προώθηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο εξωτερικό και συμμετοχή σε διεθνείς εκπαιδευτικές εκθέσεις.
 • Οργάνωση και εκπροσώπηση σε διεθνή συνέδρια, σεμινάρια, συναντήσεις και επισκέψεις συνεργασίας, επιμόρφωσης & εποπτείας.
 • Επικοινωνία με τα πανεπιστήμια/εταίρους για την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και την αντιμετώπιση όλων των σχετικών με την κινητικότητα θεμάτων.
 • Ενεργή υποστήριξη των πρωτοβουλιών και των δράσεων του ΠΘ στην κατεύθυνση της συνοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Χάρτη όπως την εφαρμογή συστήματος ECTS και Παραρτήματος Διπλώματος. (Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι ένα από τα τρία πρώτα ελληνικά ΑΕΙ που απέκτησε την πιστοποίηση DS Label της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ). Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις (Key Actions) για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία.

Η Δράση του προγράμματος Erasmus+ στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης συνδέεται άρρηκτα με το πρόγραμμα Erasmus και επιχορηγεί την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε Χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ πήρε το όνομα του από τον προκάτοχο του εξαιτίας της μεγάλης του αναγνωρισιμότητας.

Η κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού στο εξωτερικό κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική διότι τα οφέλη που αποκομίζουν οι μετακινούμενοι είναι πολλά. Μέσω της κινητικότητας οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και προσόντα, τα οποία συμβάλουν στη προσωπική τους ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να βελτιώσουν τις γλωσσικές ικανότητές τους, να αναπτύξουν διαπολιτισμικές δεξιότητες, να εξελιχθούν σε Πολίτες της Ευρώπης, ενώ επιπλέον οι φοιτητές που μετακινούνται για πρακτική άσκηση μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε επιχείρηση /οργανισμό του εξωτερικού.  Επιπλέον, μέσω της κινητικότητας δίνεται η ευκαιρία στους καθηγητές και το προσωπικό των Ιδρυμάτων, να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρίες.

Το πρόγραμμα Erasmus+ επιδιώκοντας να βοηθήσει νέους που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν έναν πλήρη κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπει και τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής. Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στις τράπεζες της χώρας τους.

Διευκρινίζεται ότι μόνο τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί με το Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus+ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν να υποβάλλουν στην Εθνική Μονάδα, αίτηση χρηματοδότησης δραστηριοτήτων κινητικότητας στο πλαίσιο της Δράσης αυτής.

Το ΙΚΥ έχει οριστεί ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ενώ τα Γραφεία Διεθνών Σχέσεων/Erasmus των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης έχουν αναλάβει τη διαχείριση του Προγράμματος. Κατά συνέπεια, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Erasmus του Ιδρύματός τους προκειμένου να ενημερωθούν και να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δικαιώματα φοιτητών σχετικά με την κινητικότητα: https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/25f4644f-5c2c-44ba-ac8b-b7b4a2c701b0