faces.jpg

Στον ακόλουθο σύνδεσμο είναι διαθέσιμη και η σχετική βιντεοπαρουσίαση:

http://erasmus.uth.gr/gr/videos-gr

ΣΠΟΥΔΕΣ

Πριν την έναρξη της κινητικότητας ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να συμπληρώσει και να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus+ και εντός των οριζόμενων προθεσμιών, τα παρακάτω:

 1. Συμφωνία σπουδών (Learning Agreement), υπογεγραμμένη και από τα δύο Ιδρύματα
 2. Σύμβαση κινητικότητας για σπουδές  εις διπλούν, με πρωτότυπες υπογραφές στην τελευταία σελίδα, χωρίς διορθώσεις και κενά και με μονογραφή σε κάθε προηγούμενη σελίδα (κάτω δεξιά)
 3. Φωτοτυπία του ακαδημαϊκού ημερολογίου ή οποιουδήποτε εγγράφου του Πανεπιστημίου Υποδοχής, όπου θα φαίνονται οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου σπουδών.
 4. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου (ή άλλο έγγραφο της τράπεζας), όπου ο/η φοιτητής/τρια θέλει να του/της κατατεθεί το ποσό της υποτροφίας. Στο λογαριασμό αυτό ο φοιτητής/τρια πρέπει να είναι οπωσδήποτε ένας από τους δικαιούχους.
 5. Αντίγραφο ασφάλειας υγείας, που να καλύπτει το χρονικό διάστημα κινητικότητας, όπως θα αναγράφεται στη σύμβαση *
 6. Φωτοτυπία ταυτότητας
 7. Φωτοτυπία διαβατηρίου, αν απαιτείται
 8. Φωτοτυπία κράτησης των εισιτηρίων

* Οι ασφαλιστικές καλύψεις είναι υποχρεωτικές, γίνονται ιδιωτικά και επιβαρύνουν οικονομικά τον ενδιαφερόμενο φοιτητή. Επιπλέον πληροφορίες δίνονται από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων.

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της κινητικότητας χρειαστεί να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στο Πρόγραμμα Σπουδών (μαθήματα, διάρκεια κλπ) ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να συμπληρώσει τα tables A2 και Β2 στη Συμφωνία Σπουδών - Learning Agreement, πάντα σε συμφωνια με τους Ακαδημαϊκους Συντονιστές και των δυο Ιδρυμάτων, ενημερώνοντας παράλληλα και το Γραφείο Erasmus. Αυτές οι αλλαγές πρέπει οπωσδήποτε να έχουν υπογραφεί και να έχουν αποσταλλεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας πριν από την πραγματοποίησή τους.

Μετά τη λήξη της κινητικότητας (εντός ενός (1) μήνα), ο/η συμμετέχων/ουσα οφείλει να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus+ τα παρακάτω:

 1. Transcript of Records, (table C, Βαθμολογία, με διευκρινίσεις για την αντιστοίχιση της με το ελληνικό σύστημα βαθμολόγησης). Είναι ευθύνη και υποχρέωση του/της φοιτητή/τριας να προσκομίσει στον Ακαδημαϊκό Συντονιστή του Τμήματος το γνήσιο αντίγραφο της Βαθμολογίας του, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της περιόδου Erasmus, προκειμένου να προχωρήσει το Τμήμα στην αναγνώριση των Μαθημάτων
 2. Certificate of Attendance (έντυπο όπου φαίνεται το ακριβές διάστημα φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής).

  Σημαντικό: Τα παραπάνω έγγραφα (1, 2 & 3) πρέπει να κατατεθούν σε πρωτότυπη μορφή στο γραφείο Διεθνών Σχέσεων. Εναλλακτικά το μόνο που είναι αποδεκτό είναι η λήψη σαρωμένων αντιγράφων σε ηλεκτρονική μορφή δεδομένου πως αυτά θα αποσταλούν με τα απαραίτητα διαβιβαστικά σημειώματα από το αρμόδιο Γραφείο του Ιδρύματος Υποδοχής ούτως ώστε να πιστοποιείται η εγκυρότητά των εγγράφων.

 3. Boarding passes των αεροπορικών εισιτηρίων ή αποδεικτικό άλλου μέσου μεταφοράς
 4. Διαδικτυακή τελική έκθεση (EU Survey) σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που θα λάβει το αίτημα για τη συμπλήρωσή της στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στην σύμβαση.

 5. Για την ακαδημαϊκή αναγνώριση των σπουδών του/της στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, ο/η συμμετέχων/ουσα μετά την επιστροφή του/της θα πρέπει να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματός του/της ή στον ακαδημαϊκό του συντονιστή αντίγραφο του Transcript of Records.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Πριν τη μετακίνηση

Οι επιλεγέντες φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων τουλάχιστον ένα μήνα πριν την αναχώρησή τους τα παρακάτω:

 1. Το Learning Agreement for Traineeships πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη
 2. Σύμβαση Κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση (εις διπλούν) πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη (μονογραφή σε κάθε σελίδα και πρωτότυπες υπογραφές στην τελευταία)
 3. Αντίγραφο ασφάλειας υγείας, ασφάλειας γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων και ασφάλειας προσωπικού ατυχήματος, που να καλύπτει το χρονικό διάστημα κινητικότητας, όπως θα αναγράφεται στη σύμβαση *
 4. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του μετακινούμενου φοιτητή
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας
 6. Φωτοτυπία διαβατηρίου, αν απαιτείται
 7. Φωτοτυπία κράτησης των εισιτηρίων

* Αυτές οι ασφαλιστικές καλύψεις είναι υποχρεωτικές, γίνονται ιδιωτικά και επιβαρύνουν οικονομικά τον ενδιαφερόμενο φοιτητή. Επιπλέον πληροφορίες δίνονται από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων.

Μετά τη μετακίνηση

Α. Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν την πρακτική τους άσκηση, προκειμένου να τους καταβληθεί η δεύτερη δόση της υποτροφίας, πρέπει εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία λήξης της πρακτικής άσκησης:

 1. Να υποβάλλουν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων:

α. Έγγραφη αξιολόγηση από τον επόπτη του φοιτητή στο ίδρυμα υποδοχής (πρωτότυπη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη). Είναι ελεύθερος να τη συντάξει όπως ο ίδιος επιθυμεί θα πρέπει ωστόσο να αναφέρονται:

 • τα πλήρη στοιχεία του φορέα κατάρτισης (λογότυπο, διεύθυνση κ.λπ.)
 • το όνομα του ασκουμένου/ ασκουμένης και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης
 • αναφορά των καθηκόντων και αξιολόγηση της εργασίας του/ της κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

β. Συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο το τελευταίο τμήμα του Learning Agreement for Traineeships (Section to be completed AFTER THE MOBILITY) (πρωτότυπο)

γ. Boarding passes των αεροπορικών εισιτηρίων ή αποδεικτικό άλλου μέσου μεταφοράς

 1. Να συμπληρώσουν την Έκθεση Πρακτικής Άσκησης που τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά από την Commission και να την υποβάλλουν σύμφωνα με τις οδηγίες του ηλεκτρονικού μηνύματος που θα λάβουν.

Β. Για την ακαδημαϊκή αναγνώριση της πρακτικής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+,οι φοιτητές μετά την επιστροφή τους θα πρέπει να καταθέσουν οι ίδιοι στη Γραμματεία του Τμήματός τους, αντίγραφο της έγγραφης αξιολόγησής τους από τον επόπτη τους στον φορέα κατάρτισης.  

Η επιχορήγηση των φοιτητών για σπουδές ή πρακτική σε Πανεπιστήμιο της χώρας-Εταίρο είναι 700 EUR το μήνα. Επιπλέον, δίνεται μία επιχορήγηση για τα έξοδα ταξιδίου που υπολογίζεται βάσει της «διανυόμενης απόστασης».

Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τον παρακάτω υπολογιστή απόστασης, εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Διανυόμενη απόσταση

Ποσό

Μεταξύ 10 και 99 χλμ:

20 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 100 και 499 χλμ:

180 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 500 και 1999 χλμ:

275 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 2000 και 2999 χλμ:

360 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 3000 και 3999 χλμ:

530ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μεταξύ 4000 και 7999 χλμ:

820 ευρώ ανά συμμετέχοντα

8000 χλμ ή άνω:

1500 ευρώ ανά συμμετέχοντα

Μπορείτε να δείτε και τη σχετική βιντεοπαρουσίαση στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://erasmus.uth.gr/gr/videos-gr