plus.jpg

Το πρόγραμμα ERASMUS+ PLACEMENT υποστηρίζει την κινητικότητα φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών & υποψηφίων διδακτόρων) με σκοπό να πραγματοποιήσουν μια περίοδο πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε χώρες της Ευρώπης που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Οι στόχοι της  κινητικότητας των φοιτητών στο εξωτερικό για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του Erasmus+ είναι :

  • Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων
  • Ευκολότερη και καλύτερη ένταξη των αποφοίτων στην παραγωγική διαδικασία
  • Πρακτική εφαρμογή γνώσεων στον επαγγελματικό χώρο
  • Γνωριμία και κατανόηση των οικονομικών και πολιτισμικών συνθηκών των άλλων ευρωπαϊκών χωρών
  • Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Πανεπιστημίου και των επιχειρήσεων για αποτελεσματικότερη σύνδεση θεωρίας και πράξης

Αντικείμενο Πρακτικής Άσκησης

  • Το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης στο εξωτερικό θα πρέπει να είναι σχετικό με το αντικείμενο σπουδών του φοιτητή στο ΠΘ
  • Η Πρακτική Άσκηση δεν πρέπει να αποτελεί μέρος/τμήμα διπλωματικής εργασίας ή διατριβής. Το πρόγραμμα υποστηρίζει την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των φοιτητών και όχι την τρέχουσα ερευνητική τους δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, ο φοιτητής μπορεί να εργαστεί σε Φορέα που ασχολείται με την έρευνα, μόνο με την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης προσδιορίζεται από τις δεδομένες ανάγκες και δραστηριότητες του Φορέα Υποδοχής και δεν διαμορφώνεται προκειμένου να εξυπηρετήσει μέρος/τμήμα διπλωματικής εργασίας ή διατριβής. Φυσικά, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που θα αποκομίσει ο φοιτητής, όπως για παράδειγμα η εκμάθηση μιας τεχνικής, είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν από τον ασκούμενο στο πλαίσιο των προσωπικών ερευνητικών του δραστηριοτήτων

Ο Ρόλος της Επιχείρησης

  • Εξασφαλίζει στον ασκούμενο τις προϋποθέσεις για την πρακτική άσκησή του στην επιχείρηση
  • Εποπτεύει με ένα στέλεχός της την εργασία που εκτελείται από τον φοιτητή
  • Παρέχει κάθε πληροφόρηση που κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση των στόχων καθώς και την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή

Ο Ρόλος του Φοιτητή

Ο φοιτητής ενημερώνεται από την ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για τη διαδικασία και τις προθεσμίες καθώς και για τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής. Ο φοιτητής έχει δικαίωμα υποβολής μίας αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ Πρακτική Άσκηση σε ένα φορέα υποδοχής/ κατάρτισης ανά ακαδημαϊκό έτος.

Είναι υπεύθυνος για την εξεύρεση του φορέα υποδοχής και τη συνεννόηση σε ό,τι αφορά την περίοδο της άσκησής του σ΄αυτόν, καθώς και για τις λεπτομέρειες του ταξιδιού και της διαβίωσής του στη χώρα υποδοχής (έκδοση visa, ειδικές ασφαλιστικές καλύψεις, έκδοση άδειας παραμονής).

Αφού ενημερωθεί για τις απαιτήσεις της επιχείρησης από το υπεύθυνο στέλεχός της, προσπαθεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντα που του αναθέτουν υπό την εποπτεία μέλους ΔΕΠ

Με το τέλος της Πρακτικής Άσκησης ο ασκούμενος παραδίδει αναφορά για το αντικείμενο που του έχει ανατεθεί.