bags.jpg

Για την πρακτική άσκηση, σε αντίθεση με τη δράση που αφορά τη μετακίνηση για σπουδές, δεν υπάρχουν διμερείς συμφωνίες που δεσμεύουν και προσδιορίζουν τους προορισμούς μετακίνησης, αλλά αντίθετα οι ίδιοι οι φοιτητές θα πρέπει να αναζητήσουν το φορέα υποδοχής στο εξωτερικό και να εξασφαλίσουν ότι θα γίνουν δεκτοί για το συγκεκριμένο διάστημα που τους ενδιαφέρει. Ως εκ τούτου οι φοιτητές έχουν απεριόριστες δυνατότητες επιλογής του φορέα υποδοχής και η μετακίνησή τους για πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα Erasmus+.

Η μετακίνηση των φοιτητών για πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μία από τις παρακάτω επιλέξιμες χώρες:

α) ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ):

Αυστρία, Εσθονία, Ιταλία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Φινλανδία, Λετονία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Λιθουανία, Σλοβακία, Κροατία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Σλοβενία, Κύπρος, Μάλτα, Ισπανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ολλανδία, Ουγγαρία, Σουηδία, Δανία, Ιρλανδία, Πολωνία

Χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ):

Λιχτενστάιν, Ισλανδία, Νορβηγία, Τουρκία, ΠΓΔΜ, Σερβία

β) ΧΩΡΕΣ ΕΤΑΙΡΟΙ

Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 14 (Νήσοι Φερόες, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο)

Χώρες Εταίροι από την Περιφέρεια 13  (Ανδόρα, Μονακό, Σαν Μαρίνο, Βατικανό)

 

Επιλέξιμοι Φορείς Κατάρτισης

Επιλέξιμοι φορείς υποδοχής είναι Επιχειρήσεις, Οργανισμοί, Ινστιτούτα, ΜΚΟ, Πανεπιστήμια σε μία από τις χώρες του εξωτερικού που συμμετέχουν στο Erasmus+.

Ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι η «επιχείρηση υποδοχής» για μία τοποθέτηση φοιτητή για πρακτική άσκηση. Στο πλαίσιο αυτό, ο φοιτητής δεν μετακινείται για σπουδές, αλλά πρόκειται να αποκτήσει εργασιακή εμπειρία και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι κανόνες για την τοποθέτηση για πρακτική άσκηση.

Διπλωματικές αντιπροσωπείες της χώρας προέλευσης του φοιτητή π.χ. πρεσβείες, προξενεία.

Άλλες αντιπροσωπείες ή δημόσιοι οργανισμοί (π.χ. μορφωτικά ινστιτούτα, σχολεία) της χώρας προέλευσης του φοιτητή, αποτελούν επιλέξιμους φορείς αρκεί να διαπιστώνεται ότι τηρείται η προϋπόθεση της διεθνικότητας.

Μη επιλέξιμοι Φορείς Κατάρτισης είναι:

Ευρωπαϊκά θεσμικά Όργανα και άλλοι φορείς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και εξειδικευμένων οργανισμών (http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_el.htm) με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης

ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η εύρεση του Φορέα Κατάρτισης είναι αρμοδιότητα του ενδιαφερόμενου φοιτητή και γίνεται με προσωπική του ευθύνη.

Ανακοινώσεις για θέσεις πρακτικής άσκησης Erasmus+ βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΠΘ (η πληροφόρηση αυτή προέρχεται από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού- ΙΚΥ).

http://erasmus.uth.gr/gr/praktiki/praktiki-theseis 

Μπορούν ωστόσο και μόνοι τους ή με τη βοήθεια του Ακαδημαϊκού Συντονιστή Erasmus+ του οικείου τμήματος να προτείνουν και άλλες θέσεις που ενδεχομένως τους ενδιαφέρουν.

Επίσης το Διαδίκτυο είναι μία πλούσια πηγή πληροφόρησης

Ο φοιτητής στέλνει στους φορείς που επιθυμεί να μετακινηθεί σύντομο βιογραφικό σημείωμα  περιγράφοντας το αντικείμενο/ειδικότητά του ζητώντας να γίνει δεκτός για πρακτική άσκηση.

Αν ενδιαφέρεται να τοποθετηθεί για πρακτική άσκηση σε πανεπιστήμιο τότε πρέπει να επικοινωνήσει με τον αρμόδιο καθηγητή του τμήματος ή του εργαστηρίου στο οποίο θέλει να ενταχθεί.

Αν υπάρξει θετική ανταπόκριση ζητάει έγγραφη βεβαίωση αποδοχής σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη διαδικασία συμμετοχής.                                  

Επισημαίνεται ότι η τοποθέτηση σε πανεπιστήμιο αφορά μόνο στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας με την συμμετοχή σε ένα συγκεκριμένο έργο ή την παροχή βοηθητικής εργασίας στο πρόγραμμα διδασκαλίας συγκεκριμένου καθηγητή.

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, οι επιλέξιμες χώρες είναι οι παρακάτω:

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ):

Αυστρία, Εσθονία, Ιταλία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Φινλανδία, Λετονία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Γαλλία, Λιθουανία, Σλοβακία, Κροατία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Σλοβενία, Κύπρος, Μάλτα, Ισπανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ολλανδία, Ουγγαρία, Σουηδία, Δανία, Ιρλανδία, Πολωνία.

Χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ):

ΠΓΔΜ, Λιχτενστάιν, Τουρκία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σερβία,