action.jpg

Αφού γίνει η επιλογή ανακοινώνονται τα αποτελέσματα ηλεκτρονικά σε όλους τους διδάσκοντες. Οι επιλεγέντες θα πρέπει το συντομότερο να καταθέσουν το έντυπο «Teaching Mobility Agreement» πλήρως συμπληρωμένο (ή έστω πρόσκληση από το Ίδρυμα Υποδοχής στο οποίο έχουν γίνει δεκτοί, με το συνοπτικό πρόγραμμα διδασκαλίας και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης) στη Συνέλευση του Τμήματος όπου ανήκουν, ώστε να εγκριθούν (ή όχι) τα παρακάτω:

-η χρήση της συγκεκριμένης διμερούς συμφωνίας

-το πρόγραμμα διδασκαλίας που έχει προταθεί

-η άδεια απουσίας τις συγκεκριμένες ημερομηνίες από τα καθήκοντά τους στο Π.Θ.

Το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της Σ.Τ. και το έντυπο «Έγκριση Μετακίνησης Προσωπικού για Διδασκαλία» (ΜΟΝΟ για διατμηματικό προσωπικό)  πρωτοτύπως υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον Πρόεδρο του Τμήματος, κατατίθεται στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων

Έως τέλος Ιανουαρίου

Οι πρώτοι επιλεγέντες προκειμένου να μην ακυρωθεί η προγραμματισμένη μετακίνησή τους μέσα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οφείλουν να προσκομίσουν στο Γραφείο Erasmus το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση πριν το τέλος Ιανουαρίου  το έντυπο «Teaching Mobility Agreement» ή έστω πρόσκληση (έντυπη ή ηλεκτρονική) από το Ίδρυμα Υποδοχής στο οποίο έχουν γίνει δεκτοί, με το συνοπτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης.

Ένα μήνα πριν την αναχώρηση

Το έντυπο: «Teahing Mobility Agreement», υποβάλλεται το συντομότερο δυνατόν (και οπωσδήποτε ένα μήνα πριν τη μετακίνηση) πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο & σφραγισμένο και από τα δύο Ιδρύματα στο γραφείο Διεθνών Σχέσεων

Παράλληλα θα πρέπει να υποβληθούν στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων:

-το έντυπο «Σύμβαση διδασκαλίας ή επιμόρφωσης» σε δύο πρωτοτύπως υπογεγραμμένα αντίτυπα με μονογραφή σε όλες τις μονές σελίδες από το δικαιούχο ούτως ώστε να ελεγχθεί και να προωθηθεί για υπογραφή στον Ιδρυματικό Υπεύθυνο Erasmus+

- Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης ή άλλο έγγραφο από την τράπεζα στο οποίο θα κατατεθεί η χρηματοδότηση που προβλέπεται για την επικείμενη μετακίνηση

- Αντίγραφο Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ)-  Προσοχή! Για την Τουρκία απαιτείται ιδιωτική ασφάλιση ασθένειας

- Αντίγραφο αποδεικτικού κράτησης των εισιτηρίωνΥπεύθυνη Δήλωση με ακριβείς ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής σε περίπτωση που η μετακίνηση γίνει οδικώς)

- Αντίγραφο αποδεικτικού κράτησης ξενοδοχείου (ή Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση φιλοξενίας)