black.jpg

Η  χρηματοδότηση καταβάλλεται σε δύο δόσεις:

Οι φοιτητές/-τριες λαμβάνουν το 80% του συνόλου της υποτροφίας στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει, πριν την αναχώρησή τους (εφόσον υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά τους τουλάχιστον ένα μήνα πριν και εφόσον το Πανεπιστήμιο έχει ήδη λάβει τη χρηματοδότηση του έτους από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού).

Το υπόλοιπο 20% του ποσού καταβάλλεται κατά την επιστροφή και αφού κατατεθούν και ελεγχθούν τα  απαραίτητα δικαιολογητικά του φοιτητή στο γραφείο Διεθνών Σχέσεων. Πιο συγκεκριμένα:

  • Σε περίπτωση που δεν έχει μειωθεί η προβλεπόμενη διάρκεια της μετακίνησης και εφόσον ο φοιτητής/τρια έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το προσυμφωνημένο πρόγραμμα σπουδών, θα καταβληθεί το υπολειπόμενο 20% του συνολικού ποσού της υποτροφίας.
  • Σε περίπτωση που προκύπτει ότι η διάρκεια των σπουδών σας στο ΄Ιδρυμα Υποδοχής ήταν μικρότερη από την προγραμματισμένη, με βάση την οποία υπολογίστηκε η πρώτη δόση της χρηματοδότησης, θα υπάρξει συμψηφισμός με το υπολειπόμενο 20% του συνολικού ποσού και είτε θα προκύψει μηδενικό υπόλοιπο, είτε θα κατατεθεί στο λογαριασμό σας ποσό μικρότερο από το αρχικά υπολογιζόμενο, είτε θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε μέρος της πρώτης δόσης που έχετε λάβει (ή και ολόκληρη την πρώτη δόση εάν έχει γίνει παράβαση των κανονισμών). Το ίδιο θα συμβεί και εφόσον το προσυμφωνημένο πρόγραμμα σπουδών δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Σας υπενθυμίζουμε ότι βάσει της σύμβασης επιχορήγησης « το τελικό ποσό επιχορήγησης για την περίοδο κινητικότητας καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών του « μη συμπληρωμένου» μήνα με το 1/30 της μηνιαίας επιχορήγησης.

Εφόσον δεν καταθέσετε στο Γραφείο Erasmus τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε την επιστροφή μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης την οποία έχετε πάρει, καθώς δεν μπορεί να πιστοποιηθεί η ολοκληρωμένη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα.

Το ποσό της υποτροφίας για σπουδές μεταφέρεται από λογαριασμό του Π.Θ. στην Alpha Bank στο λογαριασμό και στην Τράπεζα επιλογής του καταθέτη. Οι φοιτητές πρέπει να είναι δικαιούχοι σε αυτόν το λογαριασμό. Οποιαδήποτε έξοδα προκύψουν από συναλλαγές με την Τράπεζα (μεταφορά, μετατροπή συναλλάγματος, εμβάσματα κτλ.) βαρύνουν τον ίδιο το φοιτητή. Για το λόγο αυτό συνιστάται στους φοιτητές να δηλώνουν στοιχεία λογαριασμού ελληνικής τράπεζας εφόσον διαθέτουν και κατά προτίμηση να είναι οι ίδιοι οι πρώτοι δικαιούχοι στο λογαριασμό. 

ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΈΤΗ 2023-2024 & 2024-2025

Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει ο φοιτητής που μετακινείται για σπουδές θεωρείται ως συμβολή στο συνολικό κόστος της κινητικότητας. Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα προορισμού ως εξής:

 Ομάδες Χωρών  Χώρες  Ποσό μηνιαίας   επιχορήγησης
 (€/μήνα)
 Ομάδα 1
 Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης 

 Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λιχτενστάιν,   Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία

 Τρίτες Χώρες μη Συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από     την Περιφέρεια 14 (Νήσοι Φερόες, Ελβετία, Ηνωμένο   Βασίλειο)

 520
 Ομάδα 2
 Χώρες με μεσαίο   κόστος διαβίωσης

 Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία,   Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία

 Τρίτες Χώρες μη Συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από     την Περιφέρεια 13 (Ανδόρα, Μονακό, Σαν Μαρίνο,   Βατικανό)

 470
 Ομάδα 3
 Χώρες με χαμηλό   κόστος διαβίωσης
 Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία,   Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία,   Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία,   Τουρκία 420

 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (Ακαδ. Έτος 2024-25)

Οι φοιτητές/τριες που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται προσαύξησης επί της επιχορήγησης που λαμβάνουν όσοι μετακινούνται για σπουδές ή πρακτική άσκηση στο πλαίσιο τόσο της μακροχρόνιας όσο και της βραχυχρόνιας κινητικότητας. Προκειμένου να ενταχθούν στην εν λόγω κατηγορία θα πρέπει να πληρούν ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω δύο (2) κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια:


1. Ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω Κοινωνικές Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες και το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος:

I. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας.

II. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι γονέας με τρία (3) τέκνα και άνω, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο μέλος.

III. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2023.

IV. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι εξαρτώμενο μέλος γονέα με τρία τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη).

V. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας.

VI. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι εξαρτώμενο μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια εξαρτώμενα μέλη, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

VII. Ο/Η φοιτητής/τρια έχει σύζυγο ή/και τέκνα-εξαρτώμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

VIII. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι Έλληνας πολίτης μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

IX. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι Ρομά.

X. Ο/Η φοιτητής/τρια είναι πρόσφυγας.

XI. Ο/Η φοιτητής/τρια βρίσκεται στη διαδικασία της φυλομετάβασης ή έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία.

2. Φοιτητές/τριες με αναπηρία τουλάχιστον 50%, εφόσον το κατά κεφαλήν τους εισόδημα, δεν υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000,00) ευρώ.

Δικαιολογητικά ανά κατηγορία

Ορισμοί:

➢ Εξαρτώμενα Μέλη: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στη φορολογική δήλωση, σύμφωνα με το εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.

➢ Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα: Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα, ήτοι το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος, στην οποία ο/η φοιτητής/τρια είναι υπόχρεος ή εξαρτώμενο μέλος. Στην περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια εμφανίζεται σε αυτοτελείς φορολογικές δηλώσεις ως υπόχρεος και εξαρτώμενο μέλος αντιστοίχως, για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, αθροίζονται τα αντίστοιχα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα που προκύπτουν από τις εν λόγω (αυτοτελείς) φορολογικές δηλώσεις.

➢ Κατά Κεφαλήν Εισόδημα: Το πηλίκο της διαίρεσης του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται -ως υπόχρεοι ή εξαρτώμενα μέλη- στις φορολογικές δηλώσεις οι οποίες λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.

➢ Μονογονεϊκή Οικογένεια: Οικογένεια με ένα γονέα ο οποίος ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια ενός τουλάχιστον τέκνου, για τους κάτωθι λόγους:

  • δυνάμει δικαστικής απόφασης και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή
  • παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή
  • υιοθεσία από έναν γονέα ο οποίος δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή
  • ο γονέας τελεί σε χηρεία, ανεξαρτήτως ηλικίας του φοιτητή    

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Η επιχορήγηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) καλύπτει τις επιπρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κινητικότητας των φοιτητών στο εξωτερικό. Η επιχορήγηση των ατόμων με Ειδικές Ανάγκες υπολογίζεται βάσει πραγματικών εξόδων.

Αίτηση για επιχορήγηση ατόμων με ειδικές ανάγκες